Kurul Kararı

Kurul Karar No : 21-33/449-224 Kurul Karar Türü : Birleşme ve Devralma Kurul Karar Tarihi : 1.7.2021
Biletal İç ve Dış Ticaret A.Ş.’nin tek kontrolünün Obilet Bilişim Sistemleri A.Ş. tarafından devralınması işlemi.

Dava

Dava Esas No : 2021/2629 Mahkeme : Ankara 8. İdare Mahkemesi
Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED)

Safahatlar