Kurul Kararı

Kurul Karar No : 21-01/18-8 Kurul Karar Türü : Rekabet İhlali Kurul Karar Tarihi : 7.1.2021
Buğday unu pazarında faaliyet gösteren teşebbüslerin birlikte fiyat artırmak suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespiti.

Dava

Dava Esas No : 2022/250 Mahkeme : Ankara 4. İdare Mahkemesi
Saray Petrol Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Safahatlar