Dava

Dava Esas No : 2021/2585 Mahkeme : Ankara 7. İdare Mahkemesi
Ceyhan Kardeşler Nakliyat Konfeksiyon San. ve Tic. Ltd. Şti.

Safahatlar