Kurul Kararı

Kurul Karar No : 07-01/12-7 Kurul Karar Türü : Rekabet İhlali Kurul Karar Tarihi : 11.1.2007
Frito-Lay Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin distribütörlerinin yeniden satış koşullarını belirlediği ve hakim durumunu kötüye kullandığı iddiası.

Dava

Dava Esas No : 2007/7235 Mahkeme : Danıştay 13. Daire
Trans-Gü Taşıma Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Safahatlar