Rekabet Kurulu Davaları - Dava Bilgileri

Davacı:
Dava Esas No:
Mahkeme:
Kurul Karar No :
Kurul Karar Türü :

DAVALAR

Davacı : D.Bilgin-Sabah Yay. A.Ş Dava Esas No : 2005/964 Mahkeme : Danıştay 13. Daire
D.Bilgin-Sabah Yay. A.Ş
Davacı : MTM Haber Yatırım Ticaret A.Ş. Dava Esas No : 2003/4015 Mahkeme : Danıştay 10. Daire
MTM Haber Yatırım Ticaret A.Ş.
Davacı : Büyük İstanbul Otobüs İşletmesi Dava Esas No : 2005/1676 Mahkeme : Danıştay 13. Daire
Büyük İstanbul Otobüs İşletmesi
Davacı : MTM Haber Yatırım A.Ş. Dava Esas No : 2005/126 Mahkeme : Danıştay 13. Daire
MTM Haber Yatırım A.Ş.
Davacı : 1-D. Bilgin, 2-Sabah Yay. A.Ş Dava Esas No : 2005/940 Mahkeme : Danıştay 13. Daire
1-D. Bilgin, 2-Sabah Yay. A.Ş
Davacı : Teleon Reklamcılık Filmcilik A.Ş Dava Esas No : 2005/934 Mahkeme : Danıştay 13. Daire
Teleon Reklamcılık Filmcilik A.Ş
Davacı : Şehir Plancıları Odası Dava Esas No : 2005/916 Mahkeme : Danıştay 13. Daire
Şehir Plancıları Odası
Davacı : TMMOB ve 15 MM. Dava Esas No : 2005/1668 Mahkeme : Danıştay 13. Daire
TMMOB ve 15 MM.
Davacı : Ersin Eken Dava Esas No : 2005/955 Mahkeme : Danıştay 13. Daire
Ersin Eken
Davacı : Yaysat Yayın Satış Pazarlama ve Dağıtım A.Ş. Dava Esas No : 2009/1944 Mahkeme : Danıştay 13. Daire
Yaysat Yayın Satış Pazarlama ve Dağıtım A.Ş.