Kurul Kararı

Kurul Karar No : 02-30/344-140 Kurul Karar Türü : Rekabet İhlali Kurul Karar Tarihi : 21.5.2002
Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.'nin rakiplerini pazar dışına itmek amacıyla yıkıcı fiyat uyguladığı iddiası.

Dava

Dava Esas No : 2005/955 Mahkeme : Danıştay 13. Daire
Ersin Eken

Safahatlar