Ödeme Hizmetlerindeki Finansal Teknolojilere Yönelik İnceleme Raporu Yayımlandı (9.12.2021)

Ödeme hizmetlerindeki finansal teknolojilere (fintek) yönelik küresel gelişmelerin takip edilmesi, ülkemiz ödeme hizmetlerindeki fintek ekosisteminin güncel durumunun değerlendirilmesi, bu alanda yaşanan gelişmelerin rekabete etkilerinin belirlenmesi ve rekabet hukuku perspektifinden ne tür yaklaşımların benimsenebileceğinin tespiti amacıyla 09.11.2020 tarihinde başlatılan çalışma sonucunda hazırlanan “Ödeme Hizmetlerindeki Finansal Teknolojilere Yönelik İnceleme Raporu” yayımlanmıştır.

Ödeme Hizmetlerindeki Finansal Teknolojilere Yönelik İnceleme Raporu’na ulaşmak için tıklayınız.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.