Güncel

Ramazan ayı ve bayramı münasebetiyle İslam ülkeleri rekabet otoritelerine Sn. Başkanımız Birol Küle tarafından bir mektup gönderildi. 4.5.2023
Bilindiği üzere Kurumumuz, ülkemizin gerek siyasi ve ekonomik, gerekse de tarihi ve kültürel bağlarını vesile kılarak, Balkanlar’dan Orta Asya’ya, Kafkaslardan Afrika’ya kadar olan çok geniş bir alanda, çeşitli rekabet hukuku uygulamalarını yakından izlemekte, işbirliği mutabakatlarıyla eğitim desteği sunmakta ve çeyrek asırlık tecrübesini paylaşmaktadır. Aynı zamanda, Kurumumuz, UNCTAD ile iş birliği halinde düzenlenen ve başarısı nedeniyle markalaşan İstanbul Rekabet Forumu çatısı altında, ayn...
Detay
"Dijital Dönüşümün Rekabet Hukukuna Yansımaları" Başlıklı Çalışma Yayımlandı 18.4.2023
İnternet kullanımındaki artış ve teknolojik gelişmelerin hızı, tüm dünyada teşebbüslerin iş yapma modellerini ve çalışma prensiplerini derinden etkilemiştir. Yaşanan bu dönüşüm dijital pazarlardaki tüketici tercihlerini de yeniden şekillendirmiştir. Dijital pazarlar, geleneksel iş modellerinden ayrılan ve rekabet hukuku uygulamasına meydan okuyan birçok özelliğiyle, artan oranda rekabet otoritelerinin merceğine girmekte, sıklıkla incelemelere konu olmaktadır. Bu kapsamda yalnızca ülkemizde değil...
Detay
Mobil Ekosistemlere Yönelik Sektör İncelemesi Başlatıldı. 12.4.2023
Dijital ekonominin önemli bir bileşenini oluşturan mobil ekosistemlere yönelik olarak sektör incelemesi başlatıldı. Günümüzde internete erişimde ilk akla gelen mobil akıllı cihazlar; geniş ürün, içerik ve hizmet yelpazesine hızlı ve kolay erişim sağlayarak insan yaşamında temel bir rol oynamaktadır. Bu nedenle mobil akıllı cihazların ana unsur olarak yer aldığı mobil ekosistemdeki işleyiş, tüketici refahı üzerinde doğrudan etkilere sahip olabilmektedir. Bu farkındalıkla sektöre rekabet huk...
Detay
"Çevrim İçi Reklamcılık Sektör İncelemesi Ön Raporu" Tamamlandı 7.4.2023
Kurumumuzun internet sitesinde yayımlandığı ve basın organlarına da yansıdığı üzere, 21.01.2021 tarihinde başlatılan “Çevrim İçi Reklamcılık Sektör İncelemesi” kapsamında Ön Rapor aşaması tamamlanmıştır.   Çevrim içi reklamcılık, son yıllarda elde ettiği büyüme hızı ile tüm geleneksel reklamcılık mecralarını geçmiştir. Nitekim 2021 yılı itibarıyla çevrim içi reklamcılık, televizyon reklamcılığını geride bırakarak reklam harcamalarından en çok pay alan mecra haline gelmiştir. Reklamcılık hizme...
Detay
Türkiye Hızlı Tüketim Malları Perakendeciliği Sektör İncelemesi Nihai Raporu Yayımlandı 30.3.2023
Hızlı tüketim malları (HTM) perakendeciliği sektörü, yapısı ve ekonomideki kilit rolü sebebiyle Rekabet Kurumunun merceğindeki önemli alanlarından birini oluşturmaktadır. İlgili sektör Kurumuzca düzenli olarak hassasiyetle takip edilmekte ve sektördeki gelişmeler yakından izlenmektedir. Bu kapsamda hazırlanmış olan Türkiye HTM Perakendeciliği Sektör İncelemesi Ön Raporu 05.02.2021 tarihinde kamuoyuyla paylaşılmıştı.   Nihai Raporun hazırlanması sürecinde organize HTM perakendecileri, tedarikç...
Detay
6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen depremlerden etkilenen 11 il bakımından, piyasalarda ortaya çıkabilecek rekabet sorunlarının tespitine yönelik sektör incelemesi başlatıldı. 17.3.2023
Rekabet Kurulu tarafından, 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen depremlerden etkilenen 11 il bakımından, piyasalarda ortaya çıkabilecek rekabet sorunlarının tespitine yönelik bir sektör incelemesi başlatıldı.  Başlatılan sektör incelemesi kapsamında öncelikle, başta odalar ve borsalar gibi kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar olmak üzere, afet bölgesinde yerleşik paydaşlarla kalıcı ve hızlı bir iletişim kanalının oluşturulması öngörülüyor.  Bu sayede deprem bölgesinde gerek sosyal gerekse iktis...
Detay
Çimento ve Hazır Beton Sektörlerinde Faaliyet Gösteren Teşebbüsler Hakkında Son Dönemde Alınan Kurul Kararları. 17.3.2023
Rekabet Kurulu son dönemde, çimento ve hazır beton sektörlerine yönelik yürüttüğü incelemeler kapsamında, yerinde incelemenin engellenmesi/zorlaştırılması, soruşturma başlatılması ile nihai kararı içeren ve aşağıda sıralanan kararları almıştır. Bu kararlara ilişkin metne ulaşmak için tıklayınız. ...
Detay
13 - 24 Mart 2023 döneminde gerçekleştirilecek katılım belgeli staj programına katılmaya hak kazanan adaylar belli olmuştur. 10.3.2023
13 - 24 Mart 2023 döneminde gerçekleştirilecek katılım belgeli staj programına katılmaya hak kazanan adaylar https://staj.rekabet.gov.tr adresinden öğrenilebilecektir.   ...
Detay
Elon R. MUSK Tarafından Twitter Inc.in Tek Kontrolünün Devralınmasına Yönelik İnceleme Sonuçlandı. 6.3.2023
Rekabet Kurulunun 02.03.2023 tarihli toplantısında, Elon R. MUSK tarafından Twitter Inc.in tek kontrolünün devralınmasına yönelik işlemin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 11. maddesi uyarınca resen incelenmesi sonucunda,   İşlemin 4054 sayılı Kanun’un 7. maddesi ve bu maddeye dayanılarak çıkarılan 2010/4 sayılı Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ kapsamında izne tabi olduğuna;   İşlem sonucunda etkin rekabetin önem...
Detay
21.02.2023 ila 17.03.2023 TARİHLERİ ARASINDA YAPILMASINA KARAR VERİLMİŞ OLAN TOPLAM DÖRT SÖZLÜ SAVUNMA TOPLANTISI ERTELENDİ. 14.2.2023
İşgücü piyasalarına yönelik faaliyet gösteren teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 21-22 Şubat 2023 tarihinde, Gübre sektöründe faaliyet gösteren teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 14 Mart 2023 tarihinde, LG Electronics Tic. AŞ ile SVS Dayanıklı Tük. Mall. Paz. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 15 Mart 2023 tarihinde, DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret AŞ hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 17 Mart 2023 tarihind...
Detay