Güncel

Unilever Sanayi ve Ticaret Türk A.Ş. Hakkında Yürütülen Soruşturma Sonuçlandı 22.3.2021
Unilever Sanayi ve Ticaret Türk A.Ş.’nin çeşitli uygulamalar yoluyla nihai satış noktalarında rakip ürünlerin satışını engellemek suretiyle fiili münhasırlık oluşturarak 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. ve 6. maddesini ihlal ettiği iddiaları üzerine yürütülen soruşturma tamamlandı. 18.03.2021 tarihinde Rekabet Kurulunca dosyanın müzakeresi sonucunda; Unilever Sanayi ve Ticaret Türk A.Ş.’nin 4054 sayılı Kanun’un 4. ve 6. maddelerini ihlal ettiğine, dolayısıyla adı geçen ...
Detay
Willis Towers Watson Public Limited Company'nin Tek Kontrolünün Aon plc. Tarafından Devralınması İşlemine İlişkin Başvuru Nihai İncelemeye Alındı 22.3.2021
Rekabet Kurulu, Willis Towers Watson Public Limited Company’nin tek kontrolünün Aon plc. tarafından devralınması işlemine ilişkin başvuruyu 25.02.2021 tarih ve 21-10/132-M sayılı kararı ile nihai incelemeye aldı. Bilindiği üzere, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 7. maddesi ile Rekabet Kurulu, piyasalarda etkin rekabetin önemli ölçüde azaltılması sonucunu doğuracak birleşme ve/veya devralma işlemlerini denetlemekle görevlidir. Kurul, piyasadaki rekabetin yapısına etkileri bakı...
Detay
Singer Dikiş Makineleri Tic. A.Ş. Hakkında Soruşturma Açıldı 19.3.2021
Singer Dikiş Makineleri Tic. A.Ş.’nin dikiş makineleri tedariki pazarındaki uygulamalarıyla 4054 sayılı Kanun’un 4. ve 6. maddelerini ihlal ettiği iddiasını içeren başvuru üzerine yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı. Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 04.03.2021 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; 4054 sayılı Kanun’un 4. ve 6. maddelerini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak; Singer Di...
Detay
Arnica Pazarlama A.Ş. Hakkında Soruşturma Açıldı 19.3.2021
Arnica Pazarlama A.Ş.’nin yetkili satıcılarının internet aracılığıyla satış yapmasını engellemek, satış fiyatlarına müdahale etmek ve bölge veya müşterilere ilişkin kısıtlamalar getirmek suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiği iddiasını içeren başvuru üzerine yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı. Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 04.03.2021 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; 405...
Detay
Metro Turizm Seyahat Organizasyon ve Ticaret A.Ş., Efetur Özemniyet Taşımacılık Petrol Otomotiv Yedek Parça Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Tic. A.Ş. hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısı 27 Nisan 2021 tarihinde yapılacak 19.3.2021
Metro Turizm Seyahat Organizasyon ve Ticaret A.Ş., Efetur Özemniyet Taşımacılık Petrol Otomotiv Yedek Parça Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Tic. A.Ş.’nin fiyat, kampanya ve sefer zamanlamalarını birlikte belirlemek suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi. Bahse konu sözlü savunma toplantısı, 27 Nisan 2021 tarihinde saat 11.00’de yapılacak. Toplantıya söz ...
Detay
Uzlaşma Yönetmeliği Taslağı Kamuoyu Görüşüne Açılmıştır 18.3.2021
"Uzlaşma Yönetmeliği Taslağı" kamuoyu görüşüne açılmıştır. Bilindiği üzere, 24.06.2020 tarihli ve 31165 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7246 sayılı Kanun ile 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’da bazı değişiklikler yapılmıştır. Bu değişikliklerden biri de, 4054 sayılı Kanun’un 43. maddesinin beşinci ila dokuzuncu fıkraları çerçevesinde uzlaşma müessesesinin hukukumuza kazandırılması olmuştur. Uzlaşma müessesesinin hayata geçirilmesiyle, rekabet ihlallerinin...
Detay
İstanbul ilinde taksimetre satışı ve değişimi hizmeti pazarında faaliyet gösteren beş teşebbüs hakkında yürütülen soruşturma sonuçlandı 17.3.2021
İstanbul ilinde taksimetre satışı ve değişimi hizmeti pazarında faaliyet gösteren teşebbüslerin fiyatları birlikte belirledikleri iddiası üzerine yürütülen soruşturma tamamlandı. 11.03.2021 tarihinde Rekabet Kurulunca dosyanın müzakeresi sonucunda; Alberen Elektronik İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Ata Taksimetre Muayene Servisleri Ltd. Şti., Atak Taksi Elektronik İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti., Paşa Taksimetre Ltd. Şti. ve Tetaş Elektronik Ltd. Şti.’nin 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ...
Detay
Taahhüt Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir 16.3.2021
4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 43 üncü maddesinin taahhüdü düzenleyen üçüncü fıkrası uyarınca hazırlanan ve Rekabet Kurulu tarafından 11.02.2021 tarihinde kabul edilen 2021/2 sayılı Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar İle Hâkim Durumun Kötüye Kullanılmasına Yönelik Önaraştırmalarda ve Soruşturmalarda Sunulacak Taahhütlere İlişkin Tebliğ,  16.03.2021 tarihli ve 31425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Tebliğ’e buradan erişi...
Detay
Rekabeti Kayda Değer Ölçüde Kısıtlamayan Uygulamalara İlişkin Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir 16.3.2021
4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 41 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca hazırlanan ve Rekabet Kurulu tarafından 18.02.2021 tarihinde kabul edilen 2021/3 sayılı Rekabeti Kayda Değer Ölçüde Kısıtlamayan Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Teşebbüs Birliği Karar ve Eylemlerine İlişkin Tebliğ, 16.03.2021 tarihli ve 31425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Tebliğ’e buradan erişilebilmektedir. ...
Detay
Mey İçki San. ve Tic. A.Ş. hakkında yürütülen soruşturma sonuçlandı 15.3.2021
Mey İçki San. ve Tic. A.Ş.’nin rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığı, açık noktalarla yaptığı sözleşmelerin münhasırlık içerdiği ve rakip ürün satılmamasını temin için baskı uyguladığı iddiaları hakkında verilen 17.11.2011 tarih ve 11-57/1476-532 sayılı Kurul kararının Danıştay 13. Dairesinin 27.11.2018 tarihli ve E: 2012/429, K: 2018/3352 sayılı kararı ile iptal edilmesi üzerine dosyanın yeniden değerlendirilmesine yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamlandı. 11.03.2021 tarihinde Reka...
Detay