Güncel

Türk Philips Ticaret A.Ş. hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısı 17 Ağustos 2021 tarihinde yapılacak. 12.7.2021
Türk Philips Ticaret A.Ş.’nin başvuru sahibine tıbbi görüntüleme cihazlarının bakım ve onarımı için gerekli şifre ve aktivasyonu sağlamayarak 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi. Bahse konu sözlü savunma toplantısı, 17 Ağustos 2021 tarihinde saat 10.30’da yapılacak.    Toplantıya söz almak üzere katılmak isteyen şikâyetçi ve üçüncü kişilerin, “Rekabet Kurulu Nezdinde Yapılan Sözlü Savunma Toplantıl...
Detay
"E-Pazaryeri Sektör İncelemesi Ön Raporu Çalıştayı" paydaşların katılımıyla gerçekleştirildi 6.7.2021
Rekabet Kurumu tarafından e-pazaryeri sektörüne yönelik düzenlenen çalıştayda sektörün karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri tüm yönleriyle değerlendirildi. Bilkent Otel ve Kongre Merkezi yerleşkesinde açık alanda sosyal mesafe kurallarına uygun olarak geniş katılımla gerçekleştirilen çalıştay Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle’nin açılış konuşmasıyla başladı.. Konuşmasında dijitalleşmenin faydaları ve hızlı dönüştürme kabiliyetinin yanında ekonomik büyüme ve piyasaların sağlıklı işleyiş...
Detay
Deva Holding A.Ş., Gül Ecza Deposu Sanayi ve Ticaret A.Ş., Haver Farma İlaç A.Ş. ve Sonuç Ecza Deposu A.Ş. hakkında yürütülen soruşturma sonuçlandı. 2.7.2021
Hastanelere ilaç satışlarında, ilaç üreticileri ile ihale ecza depolarının aralarında anlaşarak, fiyatı belirlemeye ve değerinin üstünde satmaya yönelik çeşitli uygulamalar ile 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen soruşturma tamamlandı.  01.07.2021 tarihinde Rekabet Kurulunca dosyanın müzakeresi sonucunda; Haklarında soruşturma yürütülen teşebbüslerden, - Gül Ecza Deposu Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Sonuç Ecza Deposu A.Ş. unvanlı teşebbüsl...
Detay
DUYURU 24.6.2021
Kurumumuza yapılan birleşme ve devralma işlemleri, tarafların işleme ilişkin başvuruları üzerine Kurulumuz tarafından değerlendirilerek karara bağlanmaktadır. Taraflar birleşme devralma işlemine ilişkin olarak müzakere sürecinde de başvuruda bulunabilmektedir. Bu kapsamda yapılan başvurulara ilişkin olarak, işlemin gerçekleşmeme ihtimaline karşın gizlilik talebinde de bulunabilmektedirler. Ancak her ne koşulda olursa olsun Kurul, karar sonrasında hazırlanan gerekçeli kararını web sayfamızda duyu...
Detay
Çalıştay Duyurusu 22.6.2021
Bilindiği üzere, son yıllarda hızlı büyüme eğilimine giren ve ülkemizde e-ticaretin baş aktörleri halini alan e-pazaryerlerinin tüketiciler ve satıcılar nezdinde yaratmakta olduğu faydaların uzun dönemde de korunmasını teminen sektördeki olası rekabet sorunlarının tespit edilmesi ve bunlarla mücadelede etkin politika araçlarının belirlenmesi amacıyla Rekabet Kurulu tarafından 11.06.2020 tarihinde başlatılan “E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi” kapsamında hazırlanan Ön Rapor 07.05.2021 ta...
Detay
Tekirdağ ili Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde faaliyet gösteren 17 teşebbüs hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısı 3 Ağustos 2021 tarihinde yapılacak. 18.6.2021
Tekirdağ ili Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde faaliyet gösteren kuyumcuların aralarında anlaşarak altın alış ve satış fiyatlarını belirlemek suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal ettikleri iddiası üzerine yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi. Bahse konu sözlü savunma toplantısı, 3 Ağustos 2021 tarihinde saat 10.30’da yapılacak.    Toplantıya söz almak üzere katılmak isteyen şikâyetçi ve üçüncü kişilerin, “Rekabet Kurulu Nezdinde Yapılan Sözlü Savunm...
Detay
Biopharma Logistics Uluslararası Taşımacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş., Transorient Uluslararası Taşımacılık ve Ticaret A.Ş. ve Tunaset Biofarma Lojistik Hizmetleri A.Ş. hakkında soruşturma açıldı. 3.6.2021
Sağlık sektörüne yönelik nitelikli yerel ve uluslararası kapıdan kapıya taşımacılık hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren Biopharma Logistics Uluslararası Taşımacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş., Transorient Uluslararası Taşımacılık ve Ticaret A.Ş. ve Tunaset Biofarma Lojistik Hizmetleri A.Ş. unvanlı biofarma lojistik firmalarının aralarında müşteri paylaşımına yönelik sözleşmeler akdetmek ve paylaşılan müşterilere yönelik süresiz rekabet etmeme yükümlülüğü tesis etmek suretiyle 4054 sayılı Rekabet...
Detay
Hızlı tüketim malları sektöründe üretici / tedarikçi olarak faaliyet gösteren 13 teşebbüs hakkında soruşturma açıldı. 3.6.2021
Rekabet Kurulunun 07.05.2020 tarihli, 20-23/298-M sayılı, 21.05.2020 tarihli, 20-25/325-M sayılı ve 28.05.2020 tarihli, 20-26/328-M sayılı kararları uyarınca yürütülen soruşturma kapsamında ulaşılan bilgi ve belgeler ile yapılan inceleme ve tespitler doğrultusunda, soruşturmanın tarafı olmayan çeşitli üretici/tedarikçi niteliğindeki teşebbüsler tarafından alt pazarda yer alan önde gelen perakende süpermarket zincirleri arasında geleceğe dönük fiyatlar, fiyat geçiş tarihleri, dönemsel aktiviteler...
Detay
Kurumumuzun çevrimiçi olarak ikincisini yapacağı "Katılım Belgeli Rekabet Hukuku Staj Programı" başvuru sonuçları belli oldu. 27.5.2021
Kurumumuzun çevrimiçi olarak ikincisini yapacağı “Katılım Belgeli Rekabet Hukuku Staj Programı” başvuru sonuçları belli oldu. Sonuçlar için tıklayınız. ...
Detay
Deva Holding A.Ş., Gül Ecza Deposu Sanayi ve Ticaret A.Ş., Haver Farma İlaç A.Ş. ve Sonuç Ecza Deposu A.Ş. hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısı 22 Haziran 2021 tarihinde yapılacak. 26.5.2021
Kamu hastanelerine ihale yoluyla yapılan ilaç satışlarında, ilaç üreticileri ile ihale ecza depolarının birlikte fiyat belirlemeye ve ilaçları değerinin üstünde satmaya yönelik çeşitli uygulamalar ile 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi. Bahse konu sözlü savunma toplantısı, 22 Haziran 2021 tarihinde saat 10.30’da Kurumumuz merkez binasında yapılacak.    Toplantıya söz almak üzere katılmak isteyen şikâyetçi ve üçü...
Detay