2022 Yılına İlişkin Yıllık Rapor Yayımlandı. (23.8.2023)

Rekabet Kurumu'nun 2022 yılı faaliyetlerine ilişkin bilgileri içeren Yıllık Rapor, paydaşlarımızın bilgisine sunulmuştur.

2022 Yıllık Raporunu PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.