Haberler

Meksika Federal İktisadi Rekabet Komisyonu Tarafından Düzenlenen "2023 Rekabet Günü" Konferansına Katılım Sağlandı. 14.9.2023
Meksika Federal İktisadi Rekabet Komisyonu (COFECE) tarafından, Meksika’da Federal İktisadi Rekabet Kanununun yürürlüğe girmesinin 30. ve COFECE’nin rekabet otoritesi olarak atanmasının 10. yılı vesilesiyle 7-8 Eylül 2023 tarihleri arasında başkent Meksiko City’de “2023 Rekabet Günü” konferansı düzenlenmiştir. Etkinliğe Kurumumuzu temsilen Ekonomik Analiz ve Araştırma Dairesi Başkanı Şamil PİŞMAF ile VI. Denetim ve Uygulama Dairesi Başkan Yardımcısı Bahar ERSOY ZENGİN katılım sağlamıştır.  Pr...
Detay
2022 Yılına İlişkin Yıllık Rapor Yayımlandı. 23.8.2023
Rekabet Kurumu'nun 2022 yılı faaliyetlerine ilişkin bilgileri içeren Yıllık Rapor, paydaşlarımızın bilgisine sunulmuştur. 2022 Yıllık Raporunu PDF olarak görüntülemek için tıklayınız. ...
Detay
Özbekistan Cumhuriyeti Rekabeti Geliştirme ve Tüketiciyi Koruma Komisyonu Tarafından Düzenlenen Konferansa Katılım Sağlandı. 17.7.2023
Özbekistan Cumhuriyeti Rekabeti Geliştirme ve Tüketiciyi Koruma Komisyonu (Competition Promotion and Consumer Protection Committee of the Republic of Uzbekistan - CPCPC) tarafından 6-7-8 Temmuz 2023 tarihinde Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te, "Dijital Pazarlarda Rekabetin Hukukunun Uygulanması ve Tüketicinin Korunması (Competition Law Enforcement and Consumer Protection in Digital Markets)" konulu Taşkent Uluslararası Rekabet Konferansı (Tashkent International Conference On Competition – TICC 2...
Detay
UNCTAD Toplantılarına Katılım Sağlandı. 17.7.2023
Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) Ticaret ve Kalkınma Komisyonu tarafından Cenevre/İSVİÇRE’de 3-4 Temmuz 2023 tarihleri arasında 7’ncisi düzenlenen “Tüketici Hukuku ve Politikası Hükümetler arası Uzmanlar Grubu” ve 5-7 Temmuz 2023 tarihleri arasında 21’incisi düzenlenen “Rekabet Hukuku ve Politikası Hükümetler arası Uzmanlar Grubu” toplantılarına Kurumumuzu temsilen katılım sağlanmıştır. Rekabet Kurulu Üyesi Hasan Hüseyin ÜNLÜ, Rekabet Kurumu IV. Denetim ve Uygulama ...
Detay
OECD Bünyesinde Düzenlenen Çalıştaya Katılım Sağlandı. 10.7.2023
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) nezdinde Avrupa Komisyonunun BRIDGE projesi kapsamında OECD Sanayi, İnovasyon ve Girişimcilik Komitesi tarafından 29 Haziran 2023 tarihinde düzenlenen "Start-Up ve Risk Sermayesi Analizlerinde Mikro Verinin Kullanılması: Kaynaklar, Zorluklar ve Fırsatlar (Using Microdata For Start-Up And Venture Capital Analysis: Resources, Challenges and Opportunities)" konulu çalıştaya Rekabet Kurumunca katılım sağlanmıştır. Rekabet Kurumunu temsilen Rekabet Uzmanı...
Detay
OECD Bünyesinde Düzenlenen Toplantılara Katılım Sağlandı. 5.7.2023
OECD Rekabet Komitesinin ve Rekabet Komitesine bağlı “2 No.lu Rekabet ve Düzenleme Çalışma Grubu” ile “3 No.lu İşbirliği ve Uygulama Çalışma Grubu”nun 12-13 Haziran 2023 tarihlerinde Paris’te düzenlenen toplantılarına ve bu toplantıların akabinde 14-16 Haziran 2023 tarihlerinde OECD bünyesinde gerçekleştirilen 140. Rekabet Komitesi Toplantısı’na Rekabet Kurumunca katılım sağlanmıştır. Rekabet Kurumunu temsilen Kurul Üyesi Ayşe ERGEZEN, Daire Başkanı Mehmet Ömür PAŞAOĞLU, Daire Başkanı Burak B...
Detay
Kurumumuzun 2024-2028 dönemine yönelik Stratejik Plan hazırlık çalışmaları çerçevesinde dış paydaşların görüş ve önerilerinin alınması amacıyla 8- 9 Haziran tarihlerinde dış paydaş çalıştayı düzenlenmiştir. 13.6.2023
Kurumumuzun 2024-2028 Stratejik Planının hazırlanması sürecinde, dış paydaşların görüş ve önerilerinin alınması amacıyla ilgili sektörlerdeki teşebbüs, teşebbüs birlikleri, kurum ve kuruluş temsilcileri ile akademisyenler, tüketici dernek ve federasyonlarının katılımıyla 8- 9 Haziranda dış paydaş çalıştayı düzenlenmiştir.  Kurum Başkanımız Sayın Birol KÜLE’nin açılış konuşmasıyla başlayan ve I. Denetim ve Uygulama Dairesi Başkan Yardımcısı  Can SARIÇİÇEK ve  5. Denetim ve Uygulama Dairesi Başka...
Detay
Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Rekabeti Koruma Komisyonu Tarafından Kurumumuza Çalışma Ziyareti Gerçekleştirilmiştir (05.06.2023). 6.6.2023
Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Rekabeti Koruma Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Vladimir Naumovski, Kurumumuz çalışmaları ile ilgili bilgi almak üzere, 5 Haziran 2023 tarihinde Kurumunuza bir çalışma ziyareti gerçekleştirmiştir. Sayın Naumovski’ye, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Büyükelçisi Jovan Manasievski ve Büyükelçilik Müsteşarı Suzana Tuneva da eşlik etmiştir. Ziyaret esnasında iki otorite arasındaki bilgi alışverişini ve iş birliğini arttırmak amacıyla ikili iş birliği protokolü imzalanmıştır. ...
Detay
Perşembe Konferansı 12.5.2023
11 Mayıs 2023 Perşembe günü gerçekleştirilen Perşembe Konferansı’nda Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Sayın Doç. Dr. İsmail SAFİ “Türkiye’nin Gelişen Güvenlik ve Dış Politikası” başlıklı konuşmasında medeniyet mirasımızın Türk Dış Politikasına etkisini değerlendirdi. Konuşmasında ülkelerin dış politikalarına yönelik stratejilerini belirlerken tarihlerinden beslendiklerini, ülke tarihin dış politikanın belirlenmesinde kurucu unsurlardan biri olduğunu vurguladı. ...
Detay
Rekabet Kurumu Tanıtım Faaliyetleri 3.5.2023
Rekabet Kurumu ve rekabet hukukunun tanıtımı kapsamında Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri ile bir araya gelindi. Öğrencilerle gerçekleştirilen buluşmada rekabet hukukunun temel kavramları yanında rekabet uzmanlığı mesleğine ilişkin bilgiler de paylaşıldı. ...
Detay