Kurul Kararı

Kurul Karar No : 99-53/575-364 Kurul Karar Türü : Menfi Tespit ve Muafiyet Kurul Karar Tarihi : 22.11.1999
Besler Gıda'nın bayileri ile akdetmiş olduğu standart bayilik sözleşmelerine menfi tespit/ muafiyet talebi.

Davalar