Kurul Kararı

Kurul Karar No : 06-92/1176-354 Kurul Karar Türü : Rekabet İhlali Kurul Karar Tarihi : 20.12.2006
ASKİ'nin uyguladığı fiyat tarifesi yoluyla hâkim durumunu kötüye kullandığı iddiası.

Davalar