Kurul Kararı

Kurul Karar No : 00-9/89-44 Kurul Karar Türü : Rekabet İhlali Kurul Karar Tarihi : 29.2.2000
Uzay Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin mısır çerezi ve patates cipsi "snack" pazarında rekabeti bozucu uygulamalarda bulunduğu iddiası.

Davalar

Dava Esas No : 2005/160 Mahkeme : Danıştay 13. Daire
Mehmet Emin Burat
Dava Esas No : 2005/35 Mahkeme : Danıştay 13. Daire
Dilek Doğrul
Dava Esas No : 2005/161 Mahkeme : Danıştay 13. Daire
Frito Lay Gıda San. Tic. A.Ş
Dava Esas No : 2005/34 Mahkeme : Danıştay 13. Daire
Hatice Ümran Beba
Dava Esas No : 2005/33 Mahkeme : Danıştay 13. Daire
Jim Nafez Zaza