Kurul Kararı

Kurul Karar No : 00-11/109-54 Kurul Karar Türü : Rekabet İhlali Kurul Karar Tarihi : 23.3.2000
Süt firmalarının fiyat anlaşması yaparak 4054 sayılı Kanun'u ihlal ettikleri iddiası.

Davalar