Kurul Kararı

Kurul Karar No : 19-40/664-285 Kurul Karar Türü : Rekabet İhlali Kurul Karar Tarihi : 14.11.2019
Toypa Mağazacılık Ticaret A.Ş.’nin yıkıcı fiyat uygulamak suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiği iddiası.

Davalar

Dava Esas No : 2020/1242 Mahkeme : Ankara 17. İdare Mahkemesi
Armağan Oyuncak Sanayi ve Tic. A.Ş.