Kurul Kararı

Kurul Karar No : 21-61/855-420 Kurul Karar Türü : Birleşme ve Devralma Kurul Karar Tarihi : 16.12.2021
Tapjoy Inc.’in tek kontrolünün nihai olarak ironSource Inc. tarafından devralınması işlemi.

Davalar