Kurul Kararı

Kurul Karar No : 99-33/312-192 Kurul Karar Türü : Birleşme ve Devralma Kurul Karar Tarihi : 6.7.1999
Bankers Trust Corporationın tüm imtiyazsız hisselerinin "Deutsche Bank AG" tarafından devralınması.

Davalar