Kurul Kararı

Kurul Karar No : 00-35/393-220 Kurul Karar Türü : Rekabet İhlali Kurul Karar Tarihi : 18.9.2000
Türk Eczacılar Birliği (TEB) ve bazı bölge Eczacı Odalarının talep miktarlarını ortak tespit etmek suretiyle rekabeti sınırlamaları.

Davalar

Dava Esas No : 2009/4592 Mahkeme : Danıştay 13. Daire
Türk Eczacıları Birliği
Dava Esas No : 2001/4801 Mahkeme : Danıştay 10. Daire
Türk Eczacılar Birliği