Kurul Kararı

Kurul Karar No : 00-43/464-254 Kurul Karar Türü : Birleşme ve Devralma Kurul Karar Tarihi : 3.11.2000
İstanbul Gübre Sanayii A.Ş.'nin %99.98 oranındaki hissesinin özelleştirilmesi.

Davalar