Kurul Kararı

Kurul Karar No : 00-1/2-2 Kurul Karar Türü : Rekabet İhlali Kurul Karar Tarihi : 4.1.2000
Eti Holding A.Ş.'nin bor pazarındaki hakim durumunu kötüye kullandığı iddiası.

Davalar

Dava Esas No : 2001/306 Mahkeme : Danıştay 10. Daire
Bor Sanayi A.Ş