Kurul Kararı

Kurul Karar No : 07-34/339-121 Kurul Karar Türü : Rekabet İhlali Kurul Karar Tarihi : 24.4.2007
Gübre fiyatlarında son 1 yılda, özellikle son aylarda ortaya çıkan artış.

Davalar