Kurumsal Yapı

Rekabet Kurumu; Rekabet Kurulu, Başkanlık, Ana Hizmet Birimleri, Yardımcı Hizmet Birimleri ve Danışma Birimlerinden oluşur.

Rekabet Kurulu, Başkan ve İkinci Başkan dahil olmak üzere toplam 7 üyeden oluşur. 

Başkanlık; Kurul Başkanı, İkinci Başkan ve Başkan Yardımcılarından oluşur. Kurul Başkanı Kurumun en üst amiri olup, Kurumun genel yönetim ve temsilinden sorumludur.Başkanlık hizmetlerinin yürütülmesinde Başkana yardımcı olmak amacıyla iki adet Başkan Yardımcısı görevlendirilmiştir. Başkan Yardımcıları, Başkan tarafından verilen görevleri yapmak, talimatları yerine getirmek, teşkilat kademeleri ve ilgili hizmet birimleri arasında uyum ve işbirliğini sağlamakla yükümlüdürler.

Kurum kurumsal yapısı ile ilgili detaylı bilgilere ve Organizasyon Şemasına sol bölümde yer alan “Kurumsal Yapı” menüsünden ulaşabilirsiniz.