Rekabet Savunuculuğu

    Rekabet savunuculuğu, rekabet otoritelerinin rekabet kurallarını uygulamasının yanı sıra, esasen diğer kamu kuruluşları ile ilişkiler yoluyla ve rekabetin faydaları konusunda kamuoyunu bilinçlendirerek rekabet ortamının tesisi ve artırılması ile ilgili girişimleridir. Pek çok faaliyet rekabet savunuculuğu olarak kabul edilmiştir. Örneğin; yürürlükteki mevzuat veya mevzuat taslaklarına görüş vermek, rekabeti kısıtlayabilecek uygulamaları teşvik edebilecek devlet müdahaleleri konusunda tavsiyelerde bulunmak, kamuoyunu doğrudan eğitmeye yönelik seminerler düzenlemek veya bültenler yayınlamak, kamuoyunu dolaylı olarak eğitmek için medyayı kullanmak, yargı mensuplarını ve kural koyucuları rekabet politikası ile ilgili konularda bilgilendirmek ve rekabeti etkileyebilecek aktüel veya potansiyel devlet müdahaleleri hakkında çalışmalar yapmak. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde rekabet hukuku ve politikasının etkinliği bakımından rekabet savunuculuğu oldukça önemli bir yere sahiptir.

    Bu konuda, Rekabet Kurumu’na kanunla bir yetki ve görev verilmemekle birlikte, 1998 ve 2001 yılında Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü tarafından, kamu kurum ve kuruluşlarının rekabet politikasıyla ilgili taslak düzenleme ve kararlarında Rekabet Kurumu’nun görüşünün alınmasını isteyen bir genelge yayınlanmıştır. 

    Rekabet Savunucuğu ana başlığı altında incelenebilecek kavramlara ve detaylı açıklamalarına sağ bölümde yeralan menüden ulaşabilirsiniz.