Perşembe Konferansları


Konuşmacı Konu Tarih
Prof.Dr Erdal Tanas KARAGÖL “Türkiye Ekonomisi: 2013’ün Değerlendirilmesi ve 2014 Beklentileri” Ocak / 2014
Prof.Dr. Hüseyin BAĞCI Küresel ve Bölgesel gelişmeler Işığında Türk Dış Politikası: Eğilimler ve Beklentiler Aralık / 2013
Yusuf KAPLAN Zamanın Ruhu ve Çağdaşlaşma Aralık / 2013
Prof. Dr. Ömer DİNÇER Değişim Yönetimi ve Zihniyet Sorunu Ekim / 2013
Taner YILDIZ Enerji Diplomasisi ve Bağımlılığı Ocak / 2013
Uzman Dr. Tahir ÖZAKKAŞ Bürokratik İş Ortamında Kendi Olmak Şubat / 2013
Ahmet Turan ALKAN 20.yüzyıldan 21.yüzyıla: Bir Kuşağın Hikayesi Nisan / 2013
Prof. Dr. Murat ÇOKGEZEN Profesyonel Mesleklerde Regülasyon ve Rekabet Hukuku Mayıs / 2013
Asım YEKELER Mutluluğa Ulaşmanın Yolları Haziran / 2013
Gazeteci Yazar Mehmet Ali KILIÇBAY 20 Aralık 2012 tarihinde, “16. yüzyıl Osmanlı ve Avrupa Tarihi Günümüz Entelektüelleri” başlıklı sunumunu yapmıştır. Aralık / 2012

Toplam : 177 kayıt