Perşembe Konferansları


Konuşmacı Konu Tarih
Serkan ATA Ceza hukuku Perspektifinden 4054 sayılı Kanundaki İdari Yaptırımlar Kasım / 2012
Profesör Doktor Ali ULUSOY Üst Kurul Kararlarının Yargısal Denetiminde Yeni Dönem Ekim / 2012
Doçent Doktor Recai AKYEL Yolsuzlukla Mücadelenin Stratejik Yönetimi Haziran / 2012
TRT Genel Müdürü İbrahim ŞAHİN Kamu Yayıncılığı ve Medyada Rekabet Mayıs / 2012
Uzman Doktor Tahir ÖZAKKAŞ İş Ortamında Çatışma ve Uzlaşı Nisan / 2012
Profesör Doktor Mustafa ERDOĞAN Türkiye’de Anayasa Sorunu Şubat / 2012
Hüseyin KARAKULLUKCU Türk Hukuk Sistemi İçinde Danıştay ve Önemi Ocak / 2012
Ahmet Kamil EROZAN Uluslararası Kuruluşların İşlevi:OECD Örneği Aralık / 2011
Ümit BOYNER Türkiye'de Büyümenin Kısıtları: Bir Önceliklendirme Çalışması Aralık / 2011
Prof.Dr. Atilla YAYLA Piyasa Ekonomisi, Rekabet ve Refah Kasım / 2011

Toplam : 177 kayıt