Bildirilen Birleşme ve Devralmalar

2010/4 sayılı Tebliğ’in 12. maddesinde, bildirilen birleşme ve devralma işlemlerinin Kurum internet sitesinde duyurulacağı hükmüne yer verilmiş olup, bu sayfada, Rekabet Kurumu’na yapılan güncel birleşme ve devralma bildirimlerinin bir listesi yer almaktadır. Listede yer alan birleşme ve devralma işlemleri hakkında bilgi, belge ya da görüş sunmak isteyenler aşağıda bilgileri verilen iletişim kanallarını kullanarak ya da elektronik başvuru formunu doldurarak ilgili işlemler hakkında bilgi sunabilirler. Duyurulan işlemlerle ilgili olarak posta yoluyla sunulan bilgi ve belgelerin değerlendirilebilmesi için, mutlaka ilgili dosya numarası belirtilmek suretiyle sunulması ve bilginin kimin tarafından sunulduğuna dair ad/unvan ve iletişim bilgileri ile gerçek kişiler için TC kimlik numarası bilgisinin belirtilmesi gerekmektedir. Başvurusunun gizli tutulmasını talep edenlerin kişisel bilgileri, işlem tarafları ve üçüncü kişiler ile paylaşılmayacaktır.

Bu duyuru, Kurum’a bildirilen işlemlerin kamuoyu ile paylaşılması ve kamuoyu görüşüne sunulması amacıyla taraflarca verilen bilgiler çerçevesinde hazırlanmış olup, bildirimlerin tam olarak yapıldığını göstermez. Rekabet Kurumu bu kapsamda verilen bilgilerin içerik ve kapsamı ile bağlı değildir. Bildirimlere ilişkin gerekçeli kararlar Kurum internet sayfasında ayrıca ilan edilmektedir.

İletişim Bilgileri

Adres : REKABET KURUMU, Üniversiteler Mahallesi 1597.Cadde No:9 Çankaya 06800, Ankara
Fax : 0312 266 79 20


Tarih : 19.11.2021 Dosya No : 2021-3-76
Niteliği : Birleşme Pazar : Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler
Voith Group ve Voith Hydro Holding Verwaltungs
Tarih : 16.11.2021 Dosya No : 2021-6-048
Niteliği : Devralma Pazar : Diğer
Heksagon Danışmanlık ve Ticaret A.Ş.,Heksagon Mühendislik ve Tasarım A.Ş., SBK Holding A.Ş.
Tarih : 10.11.2021 Dosya No : 2021-3-75
Niteliği : Birleşme Pazar : Sağlık Hizmetleri (ilaçlar, Hastahaneler, sağlık ekipmanları ve malzemeleri)
Pharma Strategy Partners GmbH ve Abu Dhabi Developmental Holding Company PJSC
Tarih : 5.11.2021 Dosya No : 2021-3-72
Niteliği : Birleşme Pazar : Kimyasal Ürünler
Neste Oyj ve Chevron Global Energy Inc.
Tarih : 4.11.2021 Dosya No : 2021-4-065
Niteliği : Devralma Pazar : Diğer,Reflakter ürünleri olan Ateşli BSRM, Ateşsiz BSRM, BURM, NBSR, NBUR ve DBM ürünlerinin üretim ve satışı.
Sörmaş Söğüt Refrakter Malzemeleri Anonim Şirketi -RHI Magnesita GmbH
Tarih : 21.10.2021 Dosya No : 2021-3-71
Niteliği : Birleşme Pazar : Kimyasal Ürünler,Kimya ve Madencilik (Petrol ve Petrol ürünleri, Madencilik, Akaryakıt, Petrokimya, kimyasal ürünler ve gazlar)
Turkuaz Kimya ve Tarım Sanayi Ticaret A.Ş ve Ravago Chemicals S.A.
Tarih : 21.10.2021 Dosya No : 2021-3-70
Niteliği : Birleşme Pazar : Enerji (Elektrik-Gaz-Su)
Suez Groupe SAS ve Schneider Electric Industries SAS
Tarih : 21.10.2021 Dosya No : 2021-3-68
Niteliği : Ortak Girişim Pazar : Sağlık Hizmetleri (ilaçlar, Hastahaneler, sağlık ekipmanları ve malzemeleri)
Alagöz Holding AŞ Sinovac (Hainan ) Life Sciences Co. ,
Tarih : 21.10.2021 Dosya No : 2021-3-69
Niteliği : Birleşme Pazar : Sağlık Hizmetleri (ilaçlar, Hastahaneler, sağlık ekipmanları ve malzemeleri)
Biotest AG Grifols S.A.
Tarih : 15.10.2021 Dosya No : 2021-3-67
Niteliği : Birleşme Pazar : Kimyasal Ürünler
Troy Corporation Arxada AG