Bildirilen Birleşme ve Devralmalar

2010/4 sayılı Tebliğ’in 12. maddesinde, bildirilen birleşme ve devralma işlemlerinin Kurum internet sitesinde duyurulacağı hükmüne yer verilmiş olup, bu sayfada, Rekabet Kurumu’na yapılan güncel birleşme ve devralma bildirimlerinin bir listesi yer almaktadır. Listede yer alan birleşme ve devralma işlemleri hakkında bilgi, belge ya da görüş sunmak isteyenler aşağıda bilgileri verilen iletişim kanallarını kullanarak ya da elektronik başvuru formunu doldurarak ilgili işlemler hakkında bilgi sunabilirler. Duyurulan işlemlerle ilgili olarak posta yoluyla sunulan bilgi ve belgelerin değerlendirilebilmesi için, mutlaka ilgili dosya numarası belirtilmek suretiyle sunulması ve bilginin kimin tarafından sunulduğuna dair ad/unvan ve iletişim bilgileri ile gerçek kişiler için TC kimlik numarası bilgisinin belirtilmesi gerekmektedir. Başvurusunun gizli tutulmasını talep edenlerin kişisel bilgileri, işlem tarafları ve üçüncü kişiler ile paylaşılmayacaktır.

Bu duyuru, Kurum’a bildirilen işlemlerin kamuoyu ile paylaşılması ve kamuoyu görüşüne sunulması amacıyla taraflarca verilen bilgiler çerçevesinde hazırlanmış olup, bildirimlerin tam olarak yapıldığını göstermez. Rekabet Kurumu bu kapsamda verilen bilgilerin içerik ve kapsamı ile bağlı değildir. Bildirimlere ilişkin gerekçeli kararlar Kurum internet sayfasında ayrıca ilan edilmektedir.

İletişim Bilgileri

Adres : REKABET KURUMU, Üniversiteler Mahallesi 1597.Cadde No:9 Çankaya 06800, Ankara
Fax : 0312 266 79 20


Tarih : 16.2.2023 Dosya No : 2023-3-015
Niteliği : Ortak Girişim Pazar :
SK Geo Centric China Limited ve Jiaxing Satellite Holding Co. Ltd. - New Material (Jiangsu) Limited
Tarih : 13.2.2023 Dosya No : 2023-2-008
Niteliği : Devralma Pazar :
Migros Ticaret A.Ş.- B Online Mağazacılık Hizmetleri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş
Tarih : 7.2.2023 Dosya No : 2023-3-13
Niteliği : Devralma Pazar :
Amryt Pharma Plc - Chiesi Farmaceutici S.p.A
Tarih : 7.2.2023 Dosya No : 2023-3-12
Niteliği : Devralma Pazar :
Kale Kimya Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi - Univar Solutions, Inc
Tarih : 1.2.2023 Dosya No : 2023-3-11
Niteliği : Devralma Pazar :
Alvogen Malta (Out-Licensing) Holding Ltd - Letterone Investment Holdings S.A.
Tarih : 1.2.2023 Dosya No : 2023-3-10
Niteliği : Devralma Pazar :
Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret AŞ-Özel Kent Sağlık Hizmetleri ve Malzemeleri Sanayi Ticaret AŞ ve Alsancak Özel Kent Tıp Merkezi AŞ ve Özel Kent Radyoloji Görüntüleme ve Ticaret AŞ
Tarih : 25.1.2023 Dosya No : 2023-3-09
Niteliği : Devralma Pazar :
Astellas Pharma Inc. ve Sandoz AG
Tarih : 20.1.2023 Dosya No : 2022-3-008
Niteliği : Birleşme Pazar :
AMCI Group LLC ve ITOCHU Corporation
Tarih : 12.1.2023 Dosya No : 2023-3-007
Niteliği : Devralma Pazar :
Apollo Endosurgery, Inc. ve Boston Scientific Corporation
Tarih : 6.1.2023 Dosya No : 2023-2-005
Niteliği : Birleşme Pazar :
Anadolu Etap Penkon Gıda ve İçecek Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. CocaCola İçecek A.Ş.