Bildirilen Birleşme ve Devralmalar

2010/4 sayılı Tebliğ’in 12. maddesinde, bildirilen birleşme ve devralma işlemlerinin Kurum internet sitesinde duyurulacağı hükmüne yer verilmiş olup, bu sayfada, Rekabet Kurumu’na yapılan güncel birleşme ve devralma bildirimlerinin bir listesi yer almaktadır. Listede yer alan birleşme ve devralma işlemleri hakkında bilgi, belge ya da görüş sunmak isteyenler aşağıda bilgileri verilen iletişim kanallarını kullanarak ya da elektronik başvuru formunu doldurarak ilgili işlemler hakkında bilgi sunabilirler. Duyurulan işlemlerle ilgili olarak posta yoluyla sunulan bilgi ve belgelerin değerlendirilebilmesi için, mutlaka ilgili dosya numarası belirtilmek suretiyle sunulması ve bilginin kimin tarafından sunulduğuna dair ad/unvan ve iletişim bilgileri ile gerçek kişiler için TC kimlik numarası bilgisinin belirtilmesi gerekmektedir. Başvurusunun gizli tutulmasını talep edenlerin kişisel bilgileri, işlem tarafları ve üçüncü kişiler ile paylaşılmayacaktır.

Bu duyuru, Kurum’a bildirilen işlemlerin kamuoyu ile paylaşılması ve kamuoyu görüşüne sunulması amacıyla taraflarca verilen bilgiler çerçevesinde hazırlanmış olup, bildirimlerin tam olarak yapıldığını göstermez. Rekabet Kurumu bu kapsamda verilen bilgilerin içerik ve kapsamı ile bağlı değildir. Bildirimlere ilişkin gerekçeli kararlar Kurum internet sayfasında ayrıca ilan edilmektedir.

İletişim Bilgileri

Adres : REKABET KURUMU, Üniversiteler Mahallesi 1597.Cadde No:9 Çankaya 06800, Ankara
Fax : 0312 266 79 20


Tarih : 24.2.2020 Dosya No : 2020-1-15
Niteliği : Devralma Pazar : Kimyasal Ürünler
BASF Colors & Effects ("BCE") DIC Corporation
Tarih : 3.2.2020 Dosya No : 2020-3-7
Niteliği : Devralma Pazar : Fast-Food Restoranları Pazarı
Birlesik Holding Limited, Anadolu Restoran İşletmeleri Ltd. Şti.
Tarih : 8.11.2019 Dosya No : 2019-3-68
Niteliği : Devralma Pazar : Temel eczacılık ürünlerinin imalatı
Upjohn Inc., Mylan N.V.
Tarih : 25.10.2019 Dosya No : 2019-3-61
Niteliği : Devralma Pazar : Optik Ürünlerin Perakende Satışı
EssilorLuxottica S.A., HAL Optical Investments B.V., GrandVision N.V.