Bildirilen Birleşme ve Devralmalar

2010/4 sayılı Tebliğ’in 12. maddesinde, bildirilen birleşme ve devralma işlemlerinin Kurum internet sitesinde duyurulacağı hükmüne yer verilmiş olup, bu sayfada, Rekabet Kurumu’na yapılan güncel birleşme ve devralma bildirimlerinin bir listesi yer almaktadır. Listede yer alan birleşme ve devralma işlemleri hakkında bilgi, belge ya da görüş sunmak isteyenler aşağıda bilgileri verilen iletişim kanallarını kullanarak ya da elektronik başvuru formunu doldurarak ilgili işlemler hakkında bilgi sunabilirler. Duyurulan işlemlerle ilgili olarak posta yoluyla sunulan bilgi ve belgelerin değerlendirilebilmesi için, mutlaka ilgili dosya numarası belirtilmek suretiyle sunulması ve bilginin kimin tarafından sunulduğuna dair ad/unvan ve iletişim bilgileri ile gerçek kişiler için TC kimlik numarası bilgisinin belirtilmesi gerekmektedir. Başvurusunun gizli tutulmasını talep edenlerin kişisel bilgileri, işlem tarafları ve üçüncü kişiler ile paylaşılmayacaktır.

Bu duyuru, Kurum’a bildirilen işlemlerin kamuoyu ile paylaşılması ve kamuoyu görüşüne sunulması amacıyla taraflarca verilen bilgiler çerçevesinde hazırlanmış olup, bildirimlerin tam olarak yapıldığını göstermez. Rekabet Kurumu bu kapsamda verilen bilgilerin içerik ve kapsamı ile bağlı değildir. Bildirimlere ilişkin gerekçeli kararlar Kurum internet sayfasında ayrıca ilan edilmektedir.

İletişim Bilgileri

Adres : REKABET KURUMU, Üniversiteler Mahallesi 1597.Cadde No:9 Çankaya 06800, Ankara
Fax : 0312 266 79 20


Tarih : 17.10.2022 Dosya No : 2022-4-047
Niteliği : Devralma Pazar :
Rabobank A.Ş- Liberyum Danışmanlık Bilgi Teknolojileri Ticaret A.Ş
Tarih : 17.10.2022 Dosya No : 2022-3-68
Niteliği : Devralma Pazar :
PharmaLex Holding GmbH ve AmerisourceBergen Corporation
Tarih : 14.10.2022 Dosya No : 2022-6-038
Niteliği : Ortak Girişim Pazar :
ZF Friedrichshafen AG, HELLA GmbH & Co. KGaA , NGK SPARK PLUG EUROPE GmbH ve Clarios Germany GmbH & Co. KG tarafından, AHEAD GmbH
Tarih : 6.10.2022 Dosya No : 2022-3-60
Niteliği : Birleşme Pazar :
In Salah Gas Limited ve Eni Algeria Exploration B.V.
Tarih : 3.10.2022 Dosya No : 2022-4-043
Niteliği : Devralma Pazar :
Vepara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.,Hedef Holding A.Ş., Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Tarih : 3.10.2022 Dosya No : 2022-1-32
Niteliği : Devralma Pazar :
Micro Focus International plc, Open Text UK Holding Limited
Tarih : 6.9.2022 Dosya No : 2022-3-62
Niteliği : Ortak Girişim Pazar :
Olin Corporation ve Mitsui & Co., Ltd
Tarih : 29.8.2022 Dosya No : 2022-3-61
Niteliği : Devralma Pazar :
Imerys Grubu ve Platinum Equity Group
Tarih : 17.8.2022 Dosya No : 2022-3-59
Niteliği : Birleşme Pazar :
Global Terminal Hizmetleri AŞ - SITMED FZCO ve GTS INVESTMENTS B.V.
Tarih : 16.8.2022 Dosya No : 2022-4-039
Niteliği : Devralma Pazar :
Birleşik Ödeme Hizmetleri A.Ş-Turan Teknoloji A.Ş