Bildirilen Birleşme ve Devralmalar

2010/4 sayılı Tebliğ’in 12. maddesinde, bildirilen birleşme ve devralma işlemlerinin Kurum internet sitesinde duyurulacağı hükmüne yer verilmiş olup, bu sayfada, Rekabet Kurumu’na yapılan güncel birleşme ve devralma bildirimlerinin bir listesi yer almaktadır. Listede yer alan birleşme ve devralma işlemleri hakkında bilgi, belge ya da görüş sunmak isteyenler aşağıda bilgileri verilen iletişim kanallarını kullanarak ya da elektronik başvuru formunu doldurarak ilgili işlemler hakkında bilgi sunabilirler. Duyurulan işlemlerle ilgili olarak posta yoluyla sunulan bilgi ve belgelerin değerlendirilebilmesi için, mutlaka ilgili dosya numarası belirtilmek suretiyle sunulması ve bilginin kimin tarafından sunulduğuna dair ad/unvan ve iletişim bilgileri ile gerçek kişiler için TC kimlik numarası bilgisinin belirtilmesi gerekmektedir. Başvurusunun gizli tutulmasını talep edenlerin kişisel bilgileri, işlem tarafları ve üçüncü kişiler ile paylaşılmayacaktır.

Bu duyuru, Kurum’a bildirilen işlemlerin kamuoyu ile paylaşılması ve kamuoyu görüşüne sunulması amacıyla taraflarca verilen bilgiler çerçevesinde hazırlanmış olup, bildirimlerin tam olarak yapıldığını göstermez. Rekabet Kurumu bu kapsamda verilen bilgilerin içerik ve kapsamı ile bağlı değildir. Bildirimlere ilişkin gerekçeli kararlar Kurum internet sayfasında ayrıca ilan edilmektedir.

İletişim Bilgileri

Adres : REKABET KURUMU, Üniversiteler Mahallesi 1597.Cadde No:9 Çankaya 06800, Ankara
Fax : 0312 266 79 20


Tarih : 13.3.2024 Dosya No : 2024-3-020
Niteliği : Devralma Pazar :
Orca Bidco Limited- Crane NXT, Co.
Tarih : 11.3.2024 Dosya No : 2024-3-019
Niteliği : Devralma Pazar :
Hanmi Science Co., Ltd. - OCI Holdings Co., Ltd.
Tarih : 7.3.2024 Dosya No : 2024-3-018
Niteliği : Devralma Pazar :
Pascoe Pharmazeutische Präparate GmbH - Sidroga Gesellschaftfür Gesundheitsprodukte mbH
Tarih : 7.3.2024 Dosya No : 2024-3-012
Niteliği : Devralma Pazar :
GREBE Holding GmbH - Kansai Paint Group
Tarih : 22.2.2024 Dosya No : 2024-3-016
Niteliği : Devralma Pazar :
Axonics, Inc.- Boston Scientific Corporation
Tarih : 22.2.2024 Dosya No : 2024-3-015
Niteliği : Devralma Pazar :
RUŞEN KALENDER ve ORKHAN ALIYEV -ROMPHARM İLAÇ SAN.VE TİC.LTD. ŞTİ
Tarih : 6.2.2024 Dosya No : 2024-3-13
Niteliği : Ortak Girişim Pazar :
Holdco - bp ve Equinor
Tarih : 2.2.2024 Dosya No : 2024-4-004
Niteliği : Devralma Pazar :
Permira Holdings Limited - Hg Poolet Management Limited - GGV Group GmbH
Tarih : 1.2.2024 Dosya No : 2024-3-10
Niteliği : Devralma Pazar :
Bruker Invest AG - ELITechGroup
Tarih : 24.1.2024 Dosya No : 2024-3-009
Niteliği : Devralma Pazar :
Fresenius Sağlık Hizmetleri AŞ ve Fresenius Nefroloji Hizmetleri AŞ - Daviva Renal Yönetim Hizmetleri AŞ