Bildirilen Birleşme ve Devralmalar

2010/4 sayılı Tebliğ’in 12. maddesinde, bildirilen birleşme ve devralma işlemlerinin Kurum internet sitesinde duyurulacağı hükmüne yer verilmiş olup, bu sayfada, Rekabet Kurumu’na yapılan güncel birleşme ve devralma bildirimlerinin bir listesi yer almaktadır. Listede yer alan birleşme ve devralma işlemleri hakkında bilgi, belge ya da görüş sunmak isteyenler aşağıda bilgileri verilen iletişim kanallarını kullanarak ya da elektronik başvuru formunu doldurarak ilgili işlemler hakkında bilgi sunabilirler. Duyurulan işlemlerle ilgili olarak posta yoluyla sunulan bilgi ve belgelerin değerlendirilebilmesi için, mutlaka ilgili dosya numarası belirtilmek suretiyle sunulması ve bilginin kimin tarafından sunulduğuna dair ad/unvan ve iletişim bilgileri ile gerçek kişiler için TC kimlik numarası bilgisinin belirtilmesi gerekmektedir. Başvurusunun gizli tutulmasını talep edenlerin kişisel bilgileri, işlem tarafları ve üçüncü kişiler ile paylaşılmayacaktır.

Bu duyuru, Kurum’a bildirilen işlemlerin kamuoyu ile paylaşılması ve kamuoyu görüşüne sunulması amacıyla taraflarca verilen bilgiler çerçevesinde hazırlanmış olup, bildirimlerin tam olarak yapıldığını göstermez. Rekabet Kurumu bu kapsamda verilen bilgilerin içerik ve kapsamı ile bağlı değildir. Bildirimlere ilişkin gerekçeli kararlar Kurum internet sayfasında ayrıca ilan edilmektedir.

İletişim Bilgileri

Adres : REKABET KURUMU, Üniversiteler Mahallesi 1597.Cadde No:9 Çankaya 06800, Ankara
Fax : 0312 266 79 20


Tarih : 31.1.2022 Dosya No : 2022-3-006
Niteliği : Birleşme Pazar : Sağlık Hizmetleri (ilaçlar, Hastahaneler, sağlık ekipmanları ve malzemeleri)
Quidel Corporation ve Ortho Clinical Diagnostics Holdings plc
Tarih : 20.1.2022 Dosya No : 2022-3-005
Niteliği : Ortak Girişim Pazar : Sağlık Hizmetleri (ilaçlar, Hastahaneler, sağlık ekipmanları ve malzemeleri)
Healthcare Activos Management S.L. -Healthcare Activos Management Patrimonio, S.L. -Sequêncialternativa S.A.
Tarih : 14.1.2022 Dosya No : 2022-3-004
Niteliği : Ortak Girişim Pazar : Sağlık Hizmetleri (ilaçlar, Hastahaneler, sağlık ekipmanları ve malzemeleri)
FutureLife, a.s., CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A. ve Hartenberg Holding s.r.o
Tarih : 7.1.2022 Dosya No : 2022-3-002
Niteliği : Birleşme Pazar : Kimyasal Ürünler
Altadia Group ve The Carlyle Group Inc.
Tarih : 7.1.2022 Dosya No : 2022-3-003
Niteliği : Birleşme Pazar : Kimyasal Ürünler
Arısan Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Transol Arısan Kimya Sanayi ve Depolama Limited Şirketi ve Veser Kimyevi Maddeler Anonim Şirketi
Tarih : 31.12.2021 Dosya No : 2022-3-001
Niteliği : Birleşme Pazar : Sağlık Hizmetleri (ilaçlar, Hastahaneler, sağlık ekipmanları ve malzemeleri)
Dmed Diyaliz Hizmetleri AŞ ve Fresenius Medikal Hizmetler AŞ
Tarih : 17.12.2021 Dosya No : 2021-3-80
Niteliği : Birleşme Pazar : Kimyasal Ürünler
MBCC Group ve Sika AG
Tarih : 7.12.2021 Dosya No : 2019-4-085
Niteliği : Birleşme Pazar : Hava Yolu Yolcu Taşımacılığı
TAV Havalimanları Holding A.Ş., Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide
Tarih : 6.12.2021 Dosya No : 2021-3-79
Niteliği : Birleşme Pazar : Kimyasal Ürünler
Eastman Chemical Company ve Synthomer PLC
Tarih : 3.12.2021 Dosya No : 2021-3-78
Niteliği : Birleşme Pazar : Sağlık Hizmetleri (ilaçlar, Hastahaneler, sağlık ekipmanları ve malzemeleri)
Rönesans Sağlık Yatırım A.Ş. ve Meridiam