Kurul Kararı

Kurul Karar No : 99-35/334-205 Kurul Karar Türü : Birleşme ve Devralma Kurul Karar Tarihi : 13.7.1999
Adana Çimento San. T.A.Ş'nin, Adana Kağıt Torba San. T.A.Ş.'nin %50 hissesini devralması işlemine izin verilmesi talebi.

Dava

Dava Esas No : 2005/1011 Mahkeme : Danıştay 13. Daire
Işıklar Holding A.Ş.

Safahatlar