Kurul Kararı

Kurul Karar No : 07-13/112-33 Kurul Karar Türü : Rekabet İhlali Kurul Karar Tarihi : 8.2.2007
Türkiye Elektrik İletişim A.Ş.'ye ait Ankara -İstanbul ve İstanbul-Bulgaristan güzergâhlarındaki iki çift fiber kablonun 10 yıl süreyle kiraya verilmesi.

Dava

Dava Esas No : 2007/5248 Mahkeme : Danıştay 13. Daire
Borusan Telekom ve İletişim Hizmetleri A.Ş.

Safahatlar