Kurul Kararı

Kurul Karar No : 02-28/315-130 Kurul Karar Türü : Menfi Tespit ve Muafiyet Kurul Karar Tarihi : 14.5.2002
Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. (Bagfaş) ile kimyevi gübre bayileri arasında akdedilen "Bayilik Sözleşmesi"ne muafiyet tanınması talebi.

Dava

Dava Esas No : 2005/907 Mahkeme : Danıştay 13. Daire
Bandırma Gübre Fab. A.Ş

Safahatlar