Kurul Kararı

Kurul Karar No : 21-01/19-9 Kurul Karar Türü : Rekabet İhlali Kurul Karar Tarihi : 7.1.2021
Türk Eczacıları Birliğinin bazı eczacılar ve sağlayıcılara yönelik çeşitli uygulamaları ile 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal ettiği iddiası.

Dava

Dava Esas No : 2021/1836 Mahkeme : Ankara 2. İdare Mahkemesi
TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

Safahatlar