Kurul Kararı

Kurul Karar No : 00-38/419-235 Kurul Karar Türü : Rekabet İhlali Kurul Karar Tarihi : 10.10.2000
TİMKEN Europa GmbH tarafından konik makaralı otomotiv rulman pazarında rekabetin bozulduğu iddiası.

Dava

Dava Esas No : 2001/5532 Mahkeme : Danıştay 10. Daire
Semir Ticaret ve Y. Ltd.Şti.

Safahatlar