Kurul Kararı

Kurul Karar No : 20-03/28-12 Kurul Karar Türü : Rekabet İhlali Kurul Karar Tarihi : 9.1.2020
Burdur il merkezinde faaliyet gösteren istasyonların otogaz LPG ve akaryakıt ürünlerinin fiyatlarını aralarında anlaşarak yükselttikleri iddiası.

Dava

Dava Esas No : 2020/2170 Mahkeme : Ankara 12. İdare Mahkemesi
Esma Gürsu

Safahatlar