Kurul Kararı

Kurul Karar No : 18-44/703-345 Kurul Karar Türü : Rekabet İhlali Kurul Karar Tarihi : 22.11.2018
Sony Eurasia Pazarlama A.Ş.’nin, bayilerinin sattığı ürünlerin yeniden satış fiyatını belirleyerek 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiği iddiası.

Dava

Dava Esas No : 2019/1193 Mahkeme : Ankara 8. İdare Mahkemesi
Sony Eurasia Pazarlama A.Ş.

Safahatlar