Kurul Kararı

Kurul Karar No : 01-04/25-7 Kurul Karar Türü : Menfi Tespit ve Muafiyet Kurul Karar Tarihi : 16.1.2001
Taraflar arasında akdedilen "Bayilik Sözleşmesi"ne ilişkin Menfi Tespit/Muafiyet tanınması talebi.

Dava

Dava Esas No : 2001/2138 Mahkeme : Danıştay 10. Daire
Mercedes Benz Türk A.Ş.

Safahatlar