Güncel

Türk Telekomünikasyon A.Ş. hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısı 21 Eylül 2021 tarihinde yapılacak. 13.8.2021
Perakende sabit genişbant hizmetleri pazarındaki rakiplerinin hizmet sunmasını ve abone kazanımını makul olmayan ve haksız gerekçelerle engellemek suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiği iddiası üzerine Türk Telekomünikasyon A.Ş.  hakkında yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi. Bahse konu sözlü savunma toplantısı, 21 Eylül 2021 tarihinde saat 10.30’da web üzerinden canlı (online) olarak uzaktan / yüz yüze Rekabet Kurumu merkez binasında yapılacak. Toplant...
Detay
Sahibinden Bilgi Teknolojileri Paz. ve Tic. AŞ hakkında yürütülen soruşturma sonuçlandı. 12.8.2021
Sahibinden Bilgi Teknolojileri Paz. ve Tic. AŞ’nin vasıta ve emlak satış/kiralama hizmetlerine yönelik çevrim içi platform hizmeti pazarlarında sahip olduğu hâkim durumunu aşırı fiyat uygulamak suretiyle kötüye kullandığı iddiası üzerine yürütülen soruşturma tamamlandı.  05.08.2021 tarihinde Rekabet Kurulunca dosyanın müzakeresi sonucunda; Sahibinden Bilgi Teknolojileri Paz. ve Tic. AŞ’nin 4054 sayılı Kanun'u ihlal etmediğine, dolayısıyla aynı Kanun’un 16. maddesi uyarınca adı geçen teşebbüse...
Detay
18.Dönem Rekabet Uzman Yardımcılığı Sınav Sonuçları Açıklandı. 11.8.2021
Rekabet Kurumu Meslek Personeli Yönetmeliği uyarınca yapılan Giriş Sınavında başarılı olup, Rekabet Uzman Yardımcılığı kadrosuna atanmaya hak kazanan asıl ve yedek adaylar https://sinavbasvuru.rekabet.gov.tr/ adresinden kişisel bilgilerini girerek öğrenebilirler. Anılan Yönetmeliğin 14 üncü maddesi uyarınca sınavı kazanan asıl adayların aşağıdaki belgeler ile birlikte en geç 20.08.2021 Cuma günü mesai sonuna kadar Kuruma müracaat etmeleri gerekmektedir. Gerekli Belgeler: a) Mezuniyet be...
Detay
Türk Rekabet Hukukunda Uzlaşma Müessesesinin İlk Örneği 9.8.2021
Rekabet Kurulunun 21-37/524-258 sayı ve 05.08.2021 tarihli kararı ile, Türk Philips Ticaret A.Ş., Dünya Dış Ticaret Ltd. Şti., Melisa Elektrikli ve Elektronik Ev Eşyaları Bilg. Don. İnş. San. Tic. A.Ş., Nit-Set Ev Aletleri Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve GİPA Dayanıklı Tüketim Mamülleri Tic. A.Ş.’nin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak Rekabet Kurulunun 07.01.2021 tarih ve 21-01/9-M sayılı kararı ile açılan soruşturma k...
Detay
Numil Gıda Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. Hakkında Soruşturma Açıldı 16.7.2021
Numil Gıda Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.’nin 4054 sayılı Kanun’un 4. ve 6. maddelerini ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.  Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 01.07.2021 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; 4054 sayılı Kanun’un 4. ve 6. maddelerini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak; Numil Gıda Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. hakkında soruşturma açılma...
Detay
Yeni binek otomobil ve hafif ticari araç üreticisi ve dağıtıcısı 12 teşebbüs hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısı 25 Ağustos 2021 tarihinde yapılacak. 16.7.2021
Yeni binek otomobil ve hafif ticari araç üreticisi ve dağıtıcısı teşebbüslerin ÖTV indirimi sonrasında, birlikte hareket ederek fiyat artışına gittikleri ve arzı kısıtladıkları iddiası hakkında yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi. Bahse konu sözlü savunma toplantısı, 25 Ağustos 2021 tarihinde saat 10.30’da online olarak yapılacaktır.  Toplantıya söz almak üzere katılmak isteyen şikâyetçi ve üçüncü kişilerin, “Rekabet Kurulu Nezdinde Yapılan Sözlü Savunma Toplantıları Hakkın...
Detay
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısı 18 Ağustos 2021 tarihinde yapılacak. 16.7.2021
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.’nin düzcam ürünlerinde haksız fiyat artışlarında bulunduğu ve 4054 sayılı Kanun’u ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi. Bahse konu sözlü savunma toplantısı, 18 Ağustos 2021 tarihinde saat 10.30’da online olarak yapılacaktır.    Toplantıya söz almak üzere katılmak isteyen şikâyetçi ve üçüncü kişilerin, “Rekabet Kurulu Nezdinde Yapılan Sözlü Savunma Toplantıları Hakkında Tebliğ” uyarınca, toplantı konusu ile ilgi...
Detay
Uzlaşma Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 16.7.2021
4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 43 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası uyarınca hazırlanan ve Rekabet Kurulu tarafından 24.06.2021 tarihinde kabul edilen “Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar İle Hâkim Durumun Kötüye Kullanılmasına Yönelik Soruşturmalarda Uygulanabilecek Uzlaşma Usulüne İlişkin Yönetmelik”,  15.07.2021 tarihli ve 31542 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.  Söz konusu Yönetmelik’e buradan erişilebilmektedir.  ...
Detay
Sahibinden Bilgi Teknolojileri Paz. ve Tic. AŞ hakkında yürütülen soruşturma sonuçlandı. 12.7.2021
Rekabet Kurulunun 01.10.2018 tarihli ve 18-36/584-285 sayılı kararının Ankara 6. İdare Mahkemesinin 18.12.2019 tarih ve 2019/946 E. 2019/2625 K. sayılı kararı ile iptali üzerine Sahibinden Bilgi Teknolojileri Paz. ve Tic. AŞ’nin vasıta ve emlak satış/kiralama hizmetlerine yönelik çevrim içi platform hizmeti pazarlarında sahip olduğu hâkim durumunu aşırı fiyat uygulamak suretiyle kötüye kullandığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.   08.07.2021 tarihinde Rekabet Kurulunca do...
Detay
Yaş meyve ve sebze ticaretine ilişkin olarak Antalya ili sınırları içerisinde faaliyet gösteren 7 dernek ve dernek çatısı altında faaliyet gösteren 20 teşebbüs hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısı 24 Ağustos 2021 tarihinde yapılacak. 12.7.2021
Yaş meyve ve sebze ticaretine ilişkin olarak Antalya ili sınırları içerisinde faaliyet gösteren dernekler ve bu dernekler çatısı altında faaliyet gösteren tüccarların rekabet karşıtı eylem ve davranışlar içerisinde bulundukları iddiası üzerine yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi. Bahse konu sözlü savunma toplantısı, 24 Ağustos 2021 tarihinde saat 10.30’da yapılacak.    Toplantıya söz almak üzere katılmak isteyen şikâyetçi ve üçüncü kişilerin, “Rekabet Kurulu Nezdinde Yapılan...
Detay