Güncel

Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri A.Ş., MSC Gemi Acenteliği A.Ş. ve Medlog Lojistik Gemicilik Turizm A.Ş. hakkında yürütülen soruşturma sonuçlandı. 8.3.2022
Antalya Limanı’nı işletmekte olan Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri A.Ş.’nin Antalya’da faaliyet gösteren konteyner hat acenteleri ile birlikte hareket ederek liman sahası dışında lojistik hizmet sunan acenteleri dışlamaya yönelik eylemlerde bulunduğu iddiasıyla Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri A.Ş., Medlog Lojistik Gemicilik Turizm A.Ş. ve MSC Gemi Acenteliği A.Ş. hakkında 4054 sayılı Kanun’un 4. ve 6. maddelerinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturma tama...
Detay
Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ ve Birleşme ve Devralmaların Değerlendirilmesi Hakkında Kılavuzlara İlişkin Değişiklikler 4.3.2022
2010/4 sayılı Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ (2010/4 sayılı Tebliğ) 2010 yılında; Yatay Birleşme ve Devralmaların Değerlendirilmesi Hakkında Kılavuz (Yatay Kılavuz) ve Yatay Olmayan Birleşme ve Devralmaların Değerlendirilmesi Hakkında Kılavuz (Yatay Olmayan Kılavuz) 2013 tarihinde yayımlanmış olup bu tarihten sonra gerek uygulamada fark edilen eksiklikler gerekse güncel yaklaşımlar dikkate alınarak bazı konular bakımından ilgili Tebliğ ve Kılavuz...
Detay
Bazı Özel Sağlık Kuruluşları ile Teşebbüs Birlikleri Hakkında Yürütülen Soruşturma Sonuçlandı. 2.3.2022
Bazı özel sağlık kuruluşları ile teşebbüs birliklerinin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik haklarında açılan soruşturma tamamlandı.  24.02.2022 tarihinde Rekabet Kurulunca dosyanın müzakeresi sonucunda; 18 özel sağlık kuruluşu ile 1 teşebbüs birliğinin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiğine ve bu nedenle teşebbüslere idari para cezası verilmesine; bununla birlikte, Acıbadem Sağlık...
Detay
Nadirkitap Bilişim ve Reklamcılık AŞ hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısı 29 Mart 2022 tarihinde yapılacak. 28.2.2022
Nadirkitap Bilişim ve Reklamcılık AŞ hakkında rakip aracı hizmet sağlayıcılar vasıtasıyla ürünlerini pazarlamak isteyen satıcı üyelerinin verilerini kendilerine sağlamayarak rakip teşebbüslerin faaliyetlerini zorlaştırmak suretiyle hâkim durumunu kötüye kullandığı iddiası kapsamında 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi. Bahse konu sözlü savunma toplantısı, 29 Mart 2022 tarihinde saat 10.30’da...
Detay
14- 25 Şubat 2022 döneminde gerçekleştirilen katılım belgeli staj programını başarıyla tamamlayarak sertifika almaya hak kazanan adaylar belli olmuştur. 25.2.2022
14- 25 Şubat 2022 döneminde gerçekleştirilen katılım belgeli staj programını başarıyla tamamlayarak sertifika almaya hak kazanan adaylar sonuçları https://staj.rekabet.gov.tr adresinden öğrenebilirler. ...
Detay
Sörmaş Söğüt Refrakter Malzemeleri A.Ş.'nin tek kontrolünün RHI Magnesita NV tarafından devralınması işlemine ilişkin başvuru nihai incelemeye alındı. 24.2.2022
Rekabet Kurulu, Sörmaş Söğüt Refrakter Malzemeleri A.Ş.’nin tek kontrolünün RHI Magnesita NV tarafından devralınmasına ilişkin başvuruyu 03.02.2022 tarih ve 22-07/93-M sayılı kararı ile nihai incelemeye aldı. Bilindiği üzere, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 7. maddesi ile Rekabet Kurulu, piyasalarda etkin rekabetin önemli ölçüde azaltılması sonucunu doğuracak birleşme ve/veya devralma işlemlerini denetlemekle görevlidir. Kurul, piyasadaki rekabetin yapısına etkileri bakımından...
Detay
Duru Bulgur Gıda San. ve Tic. A.Ş. hakkında yürütülen soruşturma sonuçlandı. 22.2.2022
Duru Bulgur Gıda San. ve Tic. A.Ş.’nin Konya ve Karaman bölgesinde yer alan perakende zincirlerine yönelik satışlarında yeniden satış fiyatını belirlediği iddiası üzerine 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamlandı.  17.02.2022 tarihinde Rekabet Kurulunca dosyanın müzakeresi sonucunda; Duru Bulgur San. ve Tic. A.Ş.’nin perakende seviyesinde faaliyet gösteren teşebbüslerin yeniden satış fiyatlarını belirlemek suretiyle 40...
Detay
Perakende gıda ticareti alanında faaliyet gösteren 23 zincir market hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısı 22 Mart 2022 tarihinde yapılacak. 22.2.2022
Perakende gıda ticareti ile iştigal eden zincir marketlerin su ile yaş meyve ve sebzelerin perakende satış fiyatlarını belirlerken 4054 sayılı Kanun’un 4. ve 6. maddelerini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi. Bahse konu sözlü savunma toplantısı 22 Mart 2022 tarihinde saat 10:30’da web üzerinden canlı (online) olarak uzaktan yapılacaktır. Toplantıya söz almak üzere katılmak isteyen (katılım online olacaktır) şikâyetçi ve ...
Detay
14- 25 Şubat 2022 döneminde gerçekleştirilecek katılım belgeli staj programına katılmaya hak kazanan adaylar belli olmuştur. 11.2.2022
14- 25 Şubat 2022 döneminde gerçekleştirilecek katılım belgeli staj programına katılmaya hak kazanan adaylar https://staj.rekabet.gov.tr/ adresinden öğrenilebilmektedir. ...
Detay
Hızlı tüketim malları sektöründe faaliyet gösteren üretici/tedarikçi ve perakendeci niteliğindeki bazı teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturmaya Coca-Cola Satış ve Dağıtım A.Ş. dahil edildi. 4.2.2022
Rekabet Kurulunun 26.04.2021 tarihli ve 21-23/271-M sayılı, 20.05.2021 tarihli ve 21-26/325-M sayılı, 19.08.2021 tarihli ve 21-39/557-M sayılı ve 25.11.2021 tarihli ve 21-57/796-M sayılı kararları uyarınca hızlı tüketim malları sektöründe faaliyet gösteren üretici/tedarikçi ve perakendeci niteliğindeki bazı teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen yerinde incelemelerde elde edilen belgelere yönelik olarak yapılan  değerlendirme ve tespitleri, 27.01.2022 tarihli topla...
Detay