Güncel

Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti., Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc. hakkında yürütülen soruşturma sonuçlandı. 13.11.2020
Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti., Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc.’ten oluşan ekonomik bütünlüğün (Google) genel arama hizmetlerine yönelik yaptığı güncellemelerle ve Adwords reklamları ile hakim durumunu kötüye kullanarak teşebbüslerin faaliyetlerini zorlaştırdığı iddiasına yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamlandı.  Google’ın, genel arama sonuçlarının en üstüne, reklam niteliği belirsiz olarak ve yoğun bir şekilde metin reklamlarına...
Detay
Bazı özel hastaneler hakkında soruşturma açıldı. 10.11.2020
Bazı özel hastanelerin, serbest hekimlerden talep ettikleri ameliyathane hizmet ücretlerini birlikte belirledikleri ve yapılan centilmenlik anlaşması ile hastaneler arasında personel transferinin engellendiği iddialarını içeren başvurular üzerine yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.  Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 15.10.2020 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesin...
Detay
Rekabet Hukukunda Yeni Bir Dönem - Taahhüt Uygulaması Hayata Geçti 6.11.2020
Rekabet Kurulunun 24.07.2020 tarihli ve 20-35/460-M sayılı kararı uyarınca, gümrüklü geçici depolama hizmeti veren teşebbüslerin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 6. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla yürütülen soruşturma kapsamında Havaalanları Yer Hizmetleri A.Ş. tarafından sunulan taahhüt, Kurulun 05.11.2020 tarihli toplantısında değerlendirilmiştir. Söz konusu toplantıda, teşebbüs tarafından sunulan taahhüdün rekabet sorunlarını gidereceği sonucuna ulaşılmış...
Detay
Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri A.Ş. hakkında yürütülen soruşturma sonuçlandı 6.11.2020
Antalya Limanını işletmekte olan Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri A.Ş.’nin yükleme ve tahliye hizmetlerinde aşırı fiyat uygulamak suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamlandı.  05.11.2020 tarihinde Rekabet Kurulunca dosyanın müzakeresi sonucunda; Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri A.Ş.’nin konteyner elleçleme hizmetleri pazarında aşırı fiyatlama uygulamaları ile 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiğine,...
Detay
Sahibinden Bilgi Teknolojileri Paz. ve Tic. A.Ş. hakkında soruşturma açıldı 6.11.2020
Sahibinden Bilgi Teknolojileri Paz. ve Tic. A.Ş.’nin, vasıta ve emlak alanlarında sunduğu çevrim içi platform hizmetleri kapsamındaki uygulamalarının 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiği iddiasını ele alan Rekabet Kurulu; 27.02.2020 tarih ve 20-12/147-M sayılı kararıyla yürütülmekte olan soruşturmada incelenen dönem sonrasına ilişkin olarak, vasıta ve emlak alanlarında sunduğu çevrim içi platform hizmetleri kapsamındaki uygulamalarının 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal edip etmed...
Detay
Rekabet Dergisi SOBİAD Tarafından Dizinlenmeye Başlanmıştır 6.11.2020
Kurumumuz tarafından 6 ayda bir yayımlanan Rekabet Dergisi Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD) tarafından dizinlenmeye başlanmıştır. Böylece Rekabet Dergisi kurumsal yayın olmanın yanı sıra akademik kimliğe de kavuşmuş bulunmaktadır. SOBİAD, ülkemizin prestijli akademik dizinlerinden biri olup, bu dizinde taranan akademik  makaleler, akademisyenlere akademik teşvikten istifade etme avantajı ile birlikte doçentlik sürecinde puantaj konusunda katkı sunmaktadır. 2000 yılında yayımlanmaya başlay...
Detay
"Rekabeti Kayda Değer Ölçüde Kısıtlamadığı Kabul Edilen Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Teşebbüs Birliği Karar ve Eylemlerine İlişkin Tebliğ Taslağı" kamuoyu görüşüne açılmıştır 23.10.2020
Bilindiği üzere, 24.06.2020 tarihli ve 31165 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7246 sayılı Kanun ile 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’da bazı değişiklikler yapılmıştır. Bu değişikliklerden biri de, 4054 sayılı Kanun’un 41. maddesine eklenen fıkra ile de minimis müessesesinin hukukumuza kazandırılması olmuştur. Rekabeti kayda değer ölçüde kısıtlamayan anlaşma, uyumlu eylem ve teşebbüs birliği karar ve eylemlerinin soruşturma konusu yapılmamasına olanak sağlayan de ...
Detay
Covid-19 salgını nedeniyle ertelenen sözlü savunma toplantılarından beş tanesinin tarihi belirlendi. 5.10.2020
Rekabet Kurulunun 11.04.2019 tarihli ve 19-15/216-M sayılı kararı ile Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri A.Ş. hakkında yürütülen soruşturma kapsamındaki sözlü savunma toplantısının 3 Kasım 2020 tarihinde saat 10:30’da, Rekabet Kurulunun 18-47/732-M sayılı kararı ile Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti. hakkında yürütülen soruşturma kapsamındaki sözlü savunma toplantısının 4 Kasım 2020 tarihinde saat 10:30’da, Rekabet Kurulunun 13.03.2019 tarih ve 19-12/136-M sayılı kararı ile Ak-Kim ...
Detay
17.Dönem Rekabet Uzman Yardımcılığı Sınav Sonuçları Açıklandı. 22.9.2020
Rekabet Kurumu Meslek Personeli Yönetmeliği uyarınca yapılan Giriş Sınavında başarılı olup, Rekabet Uzman Yardımcılığı kadrosuna atanmaya hak kazanan asıl ve yedek adaylar https://sinavsonuc.rekabet.gov.tr adresinden kişisel bilgilerini girerek öğrenebilirler. Anılan Yönetmeliğin 14 ncü maddesi uyarınca sınavı kazanan asıl adayların aşağıdaki belgeler ile birlikte en geç 25.09.2020 Cuma günü mesai sonuna kadar Kuruma müracaat etmeleri gerekmektedir. Gerekli Belgeler: a) Mezuniyet belgesi veya...
Detay
Rekabet İyidir, Tekelleşmeyi Engeller. Rekabet Kurumu Bu Ortamı Korur. 10.8.2020
...
Detay