Güncel

Roche Müstahzarları San. A.Ş. ile Novartis Sağlık Gıda ve Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. hakkında yürütülen soruşturmanın gerekçeli kararı yayımlandı. 13.9.2021
Roche Müstahzarları San. A.Ş. ile Novartis Sağlık Gıda ve Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.'nin başta yaşa bağlı sarı nokta hastalığı tedavisi olmak üzere göz hastalıklarında kullanılan Altuzan ve Lucentis ilaçlarından daha pahalı olan Lucentis'in kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla uyumlu davranışlar sergileyerek 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal etmeleri nedeniyle; 21.01.2021 karar tarihi ve 21-04/52-21 karar sayısı ile Roche Müstahzarları San. A.Ş.’ye 112.97...
Detay
Coca Cola Satış ve Dağıtım AŞ tarafından Rekabet Kurumuna sunulan taahhütlerle ilgili açıklama 8.9.2021
Bilindiği üzere, Rekabet Kurulu tarafından alkolsüz ticari içecekler pazarında birçok ürün kategorisi ile faaliyet gösteren Coca Cola Satış ve Dağıtım AŞ’nin (CCSD) nihai satış noktalarında rakip ürünlerin satışını engelleyerek 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal ettiği iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma süreci devam ederken 16.03.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “2021/2 sayılı Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar İle ...
Detay
Yeni binek otomobil ve hafif ticari araç üreticisi ve dağıtıcısı teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturma sonuçlandı. 6.9.2021
Yeni binek otomobil ve hafif ticari araç üreticisi ve dağıtıcısı teşebbüslerin, ÖTV indirimi sonrasında birlikte hareket ederek fiyat artışına gittikleri ve mal arzını kısıtladıkları iddiasına ilişkin olarak alınan 24.06.2009 tarihli ve 09-30/637-150 sayılı Rekabet Kurulu kararının Danıştay 13. Dairesinin 04.12.2019 tarihli ve 2018/3127 E. ve 2019/4094 K. sayılı kararı ile iptali üzerine 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla yürütülen soruşturma tamamland...
Detay
Coca Cola Satış ve Dağıtım A.Ş. Hakkında Yürütülen Soruşturma Alınan Taahhüt Üzerine Sonlandırılmıştır. 6.9.2021
Rekabet Kurulunun 02.04.2020 tarihli kararıyla, alkolsüz ticari içecekler pazarında birçok ürün kategorisi ile faaliyet gösteren Coca Cola Satış ve Dağıtım AŞ’nin (CCSD) nihai satış noktalarında rakip ürünlerin satışını engelleyerek 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal ettiği iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma süreci devam ederken, CCSD tarafından dosya içeriğindeki rekabetçi endişelere yönelik olarak taahhüt sürecinin başlatılmasına ilişkin başvuruda bulunulmas...
Detay
Trakya Cam Sanayi A.Ş. hakkında yürütülen soruşturma sonuçlandı. 1.9.2021
Trakya Cam Sanayi A.Ş.'nin (Yeni unvanı: Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.) düzcam ürünlerinde haksız fiyat artışlarında bulunduğu ve 4054 sayılı Kanun’u ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen soruşturma tamamlandı.  26.08.2021 tarihinde Rekabet Kurulunca dosyanın müzakeresi sonucunda; Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.’nin, düzcam pazarlarında hâkim durumda bulunduğuna; bununla beraber, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.’nin incelenen dönemde düzcam pazarında aşırı fiyatlama yoluyl...
Detay
Türk Philips Ticaret A.Ş. hakkında yürütülen soruşturma sonuçlandı. 1.9.2021
Türk Philips Ticaret A.Ş.’nin başvuru sahibine tıbbi görüntüleme cihazlarının bakım ve onarımı için gerekli şifre ve aktivasyonu sağlamayarak 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen soruşturma tamamlandı.  26.08.2021 tarihinde Rekabet Kurulunca dosyanın müzakeresi sonucunda; Türk Philips Ticaret A.Ş.’nin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 6. maddesi çerçevesinde hâkim durumunu kötüye kullanmadığı, dolayısıyla Türk Philips Ticar...
Detay
Yaş meyve ve sebze ticaretine ilişkin olarak Antalya ili sınırları içerisinde faaliyet gösteren 7 dernek ve dernek çatısı altında faaliyet gösteren 20 teşebbüs hakkında yürütülen soruşturma sonuçlandı. 1.9.2021
Yaş meyve ve sebze ticaretine ilişkin olarak Antalya ili sınırları içerisinde faaliyet gösteren dernekler ve bu dernekler çatısı altında faaliyet gösteren tüccarların 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesi kapsamında rekabet karşıtı eylem ve davranışlar içerisinde bulunup bulunmadıklarının tespiti amacıyla yürütülen soruşturma tamamlandı.  26.08.2021 tarihinde Rekabet Kurulunca dosyanın müzakeresi sonucunda; Yaş meyve ve sebze ticaretine ilişkin olarak Antalya ili sınırları içerisinde faaliyet gö...
Detay
Tadım Gıda Maddeleri San. ve Tic. A.Ş. hakkında soruşturma açıldı. 31.8.2021
Tadım Gıda Maddeleri San. ve Tic. A.Ş.'nin paketli kuru yemiş pazarındaki hakim durumunu dışlayıcı uygulamalar ile kötüye kullanarak rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığı ve bayilerin fiyatına müdahale ederek yeniden satış fiyatını belirlediği iddiası üzerine yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.   Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 12.08.2021 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; 4054 sayılı...
Detay
Gübre sektöründe faaliyet gösteren 7 teşebbüs hakkında soruşturma açıldı. 31.8.2021
Gübre sektöründeki fiyat artışlarının 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesi kapsamında incelenmesi amacıyla yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.   Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 12.08.2021 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; 4054 sayılı Kanun’u ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak; Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş., Ege Gübre Sanayii A.Ş., Eti Bakır A.Ş.,...
Detay
Tekirdağ ili Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde faaliyet gösteren 17 kuyumcu hakkında yürütülen soruşturma sonuçlandı. 16.8.2021
Tekirdağ ili Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde faaliyet gösteren kuyumcuların aralarında anlaşarak altın alış ve satış fiyatlarını belirlemek suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal ettikleri iddiası üzerine yürütülen soruşturma tamamlandı.  12.08.2021 tarihinde Rekabet Kurulunca dosyanın müzakeresi sonucunda; Burak Kuyumculuk Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi,  Can Kuyumculuk & Gümüşçülük- Fatma CAN,  Çerkezköy Kuyumculuk Gayrimenkul Danışmanlığı Limited Şir...
Detay