Kurul Kararı

Kurul Karar No : 07-10/63-19 Kurul Karar Türü : Rekabet İhlali Kurul Karar Tarihi : 29.1.2007
Refrakter malzemeleri pazarında faaliyet gösteren teşebbüslerin, 4054 sayılı Rekabetin korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettikleri iddiası.

Davalar

Dava Esas No : 2007/7500 Mahkeme : Danıştay 13. Daire
Kümaş Kütahya Manyezit İşletmeleri A.Ş.
Dava Esas No : 2007/9011 Mahkeme : Danıştay 13. Daire
Zonguldak Yatırım Filyos Ateş Tuğlası Makina Madencilik enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Dava Esas No : 2007/8484 Mahkeme : Danıştay 13. Daire
Süperateş Ateşe Mukavim Malzeme Sanayi A.Ş.
Dava Esas No : 2007/6138 Mahkeme : Danıştay 13. Daire
Sörmaş Söğüt Refrakter Malzemeleri A.Ş.
Dava Esas No : 2007/9274 Mahkeme : Danıştay 13. Daire
Remsan Refrakter Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Dava Esas No : 2007/8870 Mahkeme : Danıştay 13. Daire
Konya Selçuklu Krom Magnezit A.Ş.