Kurul Kararı

Kurul Karar No : 07-10/63-19 Kurul Karar Türü : Rekabet İhlali Kurul Karar Tarihi : 29.1.2007
Refrakter malzemeleri pazarında faaliyet gösteren teşebbüslerin, 4054 sayılı Rekabetin korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettikleri iddiası.

Dava

Dava Esas No : 2007/8484 Mahkeme : Danıştay 13. Daire
Süperateş Ateşe Mukavim Malzeme Sanayi A.Ş.

Safahatlar