Bildirilen Birleşme ve Devralmalar

2010/4 sayılı Tebliğ’in 12. maddesinde, bildirilen birleşme ve devralma işlemlerinin Kurum internet sitesinde duyurulacağı hükmüne yer verilmiş olup, bu sayfada, Rekabet Kurumu’na yapılan güncel birleşme ve devralma bildirimlerinin bir listesi yer almaktadır. Listede yer alan birleşme ve devralma işlemleri hakkında bilgi, belge ya da görüş sunmak isteyenler aşağıda bilgileri verilen iletişim kanallarını kullanarak ya da elektronik başvuru formunu doldurarak ilgili işlemler hakkında bilgi sunabilirler. Duyurulan işlemlerle ilgili olarak posta yoluyla sunulan bilgi ve belgelerin değerlendirilebilmesi için, mutlaka ilgili dosya numarası belirtilmek suretiyle sunulması ve bilginin kimin tarafından sunulduğuna dair ad/unvan ve iletişim bilgileri ile gerçek kişiler için TC kimlik numarası bilgisinin belirtilmesi gerekmektedir. Başvurusunun gizli tutulmasını talep edenlerin kişisel bilgileri, işlem tarafları ve üçüncü kişiler ile paylaşılmayacaktır.

Bu duyuru, Kurum’a bildirilen işlemlerin kamuoyu ile paylaşılması ve kamuoyu görüşüne sunulması amacıyla taraflarca verilen bilgiler çerçevesinde hazırlanmış olup, bildirimlerin tam olarak yapıldığını göstermez. Rekabet Kurumu bu kapsamda verilen bilgilerin içerik ve kapsamı ile bağlı değildir. Bildirimlere ilişkin gerekçeli kararlar Kurum internet sayfasında ayrıca ilan edilmektedir.

İletişim Bilgileri

Adres : REKABET KURUMU, Üniversiteler Mahallesi 1597.Cadde No:9 Çankaya 06800, Ankara
Fax : 0312 266 79 20


Tarih : 3.2.2021 Dosya No : 2021-4-007
Niteliği : Devralma Pazar : Diğer
Guangdong Galanz Household Appliances Manufacturing Co. Ltd., Whirlpool (China) Co.Ltd. Ltd
Tarih : 3.2.2021 Dosya No : 2021-4-006
Niteliği : Devralma Pazar : Diğer
Arch Capital Group Ltd., Kelso Investment Associates X, L.P, Warburg Pincus LLC. , Watford Holdings Ltd.
Tarih : 29.1.2021 Dosya No : 2021-4-005
Niteliği : Devralma Pazar : Diğer
Votorantim Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş., Polat Hazır Beton ve Beton Prefabrik Yapı Elemanları San. ve Tic. A.Ş .
Tarih : 27.1.2021 Dosya No : 2021-6-002
Niteliği : Devralma Pazar : Esnek ambalaj pazarı
Devralan: Mondi Plc., I.P. Container Holdings Spain S.L., Olmuksan International Paper Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş
Tarih : 22.1.2021 Dosya No : 2021-1-6
Niteliği : Devralma Pazar : Bilişim Teknolojileri Ürünlerinin Toptan Satışı/Dağıtımı
Ingram Micro Inc. Platinum Equity Group
Tarih : 21.1.2021 Dosya No : 2021-2-005
Niteliği : Devralma Pazar : Para temsili araçlarla müşterilere tüketime hazır yiyecek ve gıda temini pazarı
BD Başvuru Sahibi: Migros Ticaret A.Ş. Devralan: Migros Ticaret A.Ş. BD Başvuru Sahibi: Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. Devreden: Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.
Tarih : 17.12.2020 Dosya No : 2020-3-62
Niteliği : Devralma Pazar : Reçineler ve Fonksiyonel Malzemeler
Covestro AG KONINKLIJKE DSM N.V.
Tarih : 2.12.2020 Dosya No : 2020-2-35
Niteliği : Devralma Pazar : Elektrik Enerjisi Üretimi
Deniz Res Enerji Yatırımları A.Ş. Hasan İNALOĞLU Kinesis Enerji Yatırımları A.Ş. Bereketli Elektrik Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş
Tarih : 30.11.2020 Dosya No : 2020-3-54
Niteliği : Devralma Pazar : Madencilik
Pabalk Maden Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ömer Faruk Nasıroğlu Imerys Administrative Germany GmbH
Tarih : 12.11.2020 Dosya No : 2020-3-50
Niteliği : Devralma Pazar : Kimyasal Ürünler
Hexion-Black Diamond Capital Management L.L.C.-Investindustrial VII L.P.- Fusion Investment S.à r.l