Bildirilen Birleşme ve Devralmalar

2010/4 sayılı Tebliğ’in 12. maddesinde, bildirilen birleşme ve devralma işlemlerinin Kurum internet sitesinde duyurulacağı hükmüne yer verilmiş olup, bu sayfada, Rekabet Kurumu’na yapılan güncel birleşme ve devralma bildirimlerinin bir listesi yer almaktadır. Listede yer alan birleşme ve devralma işlemleri hakkında bilgi, belge ya da görüş sunmak isteyenler aşağıda bilgileri verilen iletişim kanallarını kullanarak ya da elektronik başvuru formunu doldurarak ilgili işlemler hakkında bilgi sunabilirler. Duyurulan işlemlerle ilgili olarak posta yoluyla sunulan bilgi ve belgelerin değerlendirilebilmesi için, mutlaka ilgili dosya numarası belirtilmek suretiyle sunulması ve bilginin kimin tarafından sunulduğuna dair ad/unvan ve iletişim bilgileri ile gerçek kişiler için TC kimlik numarası bilgisinin belirtilmesi gerekmektedir. Başvurusunun gizli tutulmasını talep edenlerin kişisel bilgileri, işlem tarafları ve üçüncü kişiler ile paylaşılmayacaktır.

Bu duyuru, Kurum’a bildirilen işlemlerin kamuoyu ile paylaşılması ve kamuoyu görüşüne sunulması amacıyla taraflarca verilen bilgiler çerçevesinde hazırlanmış olup, bildirimlerin tam olarak yapıldığını göstermez. Rekabet Kurumu bu kapsamda verilen bilgilerin içerik ve kapsamı ile bağlı değildir. Bildirimlere ilişkin gerekçeli kararlar Kurum internet sayfasında ayrıca ilan edilmektedir.

İletişim Bilgileri

Adres : REKABET KURUMU, Üniversiteler Mahallesi 1597.Cadde No:9 Çankaya 06800, Ankara
Fax : 0312 266 79 20


Tarih : 1.9.2023 Dosya No : 2023-4-040
Niteliği : Devralma Pazar :
Param Holdings International Coöperatief U.A ve Kartek Holding AŞ
Tarih : 29.8.2023 Dosya No : 2023-2-041
Niteliği : Devralma Pazar :
Meteor İnovasyon İnşaat Limited Şirketi Migros Ticaret A.Ş
Tarih : 28.8.2023 Dosya No : 2023-5-030
Niteliği : Devralma Pazar :
Evyap Deniz İşletmeciliği Lojistik ve İnşaat A.Ş., DP World Limited ve DP World FZE
Tarih : 28.8.2023 Dosya No : 2023-5-031
Niteliği : Devralma Pazar :
PetSmart Inc., Apollo Management, L.P. ve BC Partners LLP
Tarih : 28.8.2023 Dosya No : 2023-5-026
Niteliği : Devralma Pazar :
"Bolloré Logistics SE ve CMA CGM S.A. "
Tarih : 24.8.2023 Dosya No : 2023-4-039
Niteliği : Devralma Pazar :
SOFIMA Holding-BDT Capital Partners, LLC
Tarih : 24.8.2023 Dosya No : 2023-3-65
Niteliği : Devralma Pazar :
Medicall Biomedikal Müh. Sağ. Hiz. Tic. AŞ - Medtronic, plc.
Tarih : 23.8.2023 Dosya No : 2023-4-038
Niteliği : Ortak Girişim Pazar :
Tianjin GS Battery Company Limited -Leoch Battery Company Limited- GS Yuasa International Limited
Tarih : 2.8.2023 Dosya No : 2023-5-025
Niteliği : Devralma Pazar :
MNG Kargo Yurtiçi ve Yurtdışı Taşımacılık Anonim Şirketi, DHLve Deutsche Post Beteiligungen Holding GmbH
Tarih : 31.7.2023 Dosya No : 2023-4-035
Niteliği : Devralma Pazar :
Mubadala Capital, Fortress Management