Bildirilen Birleşme ve Devralmalar

2010/4 sayılı Tebliğ’in 12. maddesinde, bildirilen birleşme ve devralma işlemlerinin Kurum internet sitesinde duyurulacağı hükmüne yer verilmiş olup, bu sayfada, Rekabet Kurumu’na yapılan güncel birleşme ve devralma bildirimlerinin bir listesi yer almaktadır. Listede yer alan birleşme ve devralma işlemleri hakkında bilgi, belge ya da görüş sunmak isteyenler aşağıda bilgileri verilen iletişim kanallarını kullanarak ya da elektronik başvuru formunu doldurarak ilgili işlemler hakkında bilgi sunabilirler. Duyurulan işlemlerle ilgili olarak posta yoluyla sunulan bilgi ve belgelerin değerlendirilebilmesi için, mutlaka ilgili dosya numarası belirtilmek suretiyle sunulması ve bilginin kimin tarafından sunulduğuna dair ad/unvan ve iletişim bilgileri ile gerçek kişiler için TC kimlik numarası bilgisinin belirtilmesi gerekmektedir. Başvurusunun gizli tutulmasını talep edenlerin kişisel bilgileri, işlem tarafları ve üçüncü kişiler ile paylaşılmayacaktır.

Bu duyuru, Kurum’a bildirilen işlemlerin kamuoyu ile paylaşılması ve kamuoyu görüşüne sunulması amacıyla taraflarca verilen bilgiler çerçevesinde hazırlanmış olup, bildirimlerin tam olarak yapıldığını göstermez. Rekabet Kurumu bu kapsamda verilen bilgilerin içerik ve kapsamı ile bağlı değildir. Bildirimlere ilişkin gerekçeli kararlar Kurum internet sayfasında ayrıca ilan edilmektedir.

İletişim Bilgileri

Adres : REKABET KURUMU, Üniversiteler Mahallesi 1597.Cadde No:9 Çankaya 06800, Ankara
Fax : 0312 266 79 20


Tarih : 14.6.2024 Dosya No : 2024-1-37
Niteliği : Devralma Pazar :
Synopsys, Inc., ANSYS, Inc.
Tarih : 14.6.2024 Dosya No : 2024-5-019
Niteliği : Ortak Girişim Pazar :
"Fina Holding Anonim Şirketi, Marka Mağazacılık Anonim Şirketi, Sportive Spor Malzemeleri Ticaret Anonim Şirketi ve Sportive Spor Malzemeleri Ticaret Anonim Şirketi
Tarih : 14.6.2024 Dosya No : 2024-5-018
Niteliği : Devralma Pazar :
Advent, Genstar ve Prometheus
Tarih : 13.6.2024 Dosya No : 2024-3-43
Niteliği : Devralma Pazar :
Laboratoires De Biologie Vegetale Yves Rocher - SPRO Investment B.V. ve Credia Partners Danışmanlık Anonim Şirketi
Tarih : 13.6.2024 Dosya No : 2024-5-017
Niteliği : Ortak Girişim Pazar :
Kwasa Aktif Sdn Bhd, Global Infrastructure Management, LLC, Global Infrastructure Partners, GIP Aurea Pte Ltd. ve Malaysia Airports Holdings Berhad
Tarih : 12.6.2024 Dosya No : 2024-4-021
Niteliği : Devralma Pazar :
Birevim Tasarruf Finansman A.Ş, Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ
Tarih : 12.6.2024 Dosya No : 2024-2-054
Niteliği : Birleşme Pazar :
URUS CVC plc Pon
Tarih : 12.6.2024 Dosya No : 2024-4-022
Niteliği : Devralma Pazar :
Innomotics GmbH, Germany ve Innomotics LLC, US - KPS Capital Partners, LP
Tarih : 11.6.2024 Dosya No : 2024-3-042
Niteliği : Devralma Pazar :
Croma Pharma GmbH- - ARGUS Vermögensverwaltung GmbH & Co KG
Tarih : 4.6.2024 Dosya No : 2023-4-020
Niteliği : Devralma Pazar :
Castlelake L.P.-Brookfield Corporation / Castlelake Management Aggregator, LLC