Bildirilen Birleşme ve Devralmalar

2010/4 sayılı Tebliğ’in 12. maddesinde, bildirilen birleşme ve devralma işlemlerinin Kurum internet sitesinde duyurulacağı hükmüne yer verilmiş olup, bu sayfada, Rekabet Kurumu’na yapılan güncel birleşme ve devralma bildirimlerinin bir listesi yer almaktadır. Listede yer alan birleşme ve devralma işlemleri hakkında bilgi, belge ya da görüş sunmak isteyenler aşağıda bilgileri verilen iletişim kanallarını kullanarak ya da elektronik başvuru formunu doldurarak ilgili işlemler hakkında bilgi sunabilirler. Duyurulan işlemlerle ilgili olarak posta yoluyla sunulan bilgi ve belgelerin değerlendirilebilmesi için, mutlaka ilgili dosya numarası belirtilmek suretiyle sunulması ve bilginin kimin tarafından sunulduğuna dair ad/unvan ve iletişim bilgileri ile gerçek kişiler için TC kimlik numarası bilgisinin belirtilmesi gerekmektedir. Başvurusunun gizli tutulmasını talep edenlerin kişisel bilgileri, işlem tarafları ve üçüncü kişiler ile paylaşılmayacaktır.

Bu duyuru, Kurum’a bildirilen işlemlerin kamuoyu ile paylaşılması ve kamuoyu görüşüne sunulması amacıyla taraflarca verilen bilgiler çerçevesinde hazırlanmış olup, bildirimlerin tam olarak yapıldığını göstermez. Rekabet Kurumu bu kapsamda verilen bilgilerin içerik ve kapsamı ile bağlı değildir. Bildirimlere ilişkin gerekçeli kararlar Kurum internet sayfasında ayrıca ilan edilmektedir.

İletişim Bilgileri

Adres : REKABET KURUMU, Üniversiteler Mahallesi 1597.Cadde No:9 Çankaya 06800, Ankara
Fax : 0312 266 79 20


Tarih : 6.8.2021 Dosya No : 2021-3-46
Niteliği : Devralma Pazar : Kimyasal Ürünler
Atotech Limited MKS Instruments
Tarih : 4.8.2021 Dosya No : 2021-3-45
Niteliği : Birleşme Pazar : Sağlık Hizmetleri (ilaçlar, Hastahaneler, sağlık ekipmanları ve malzemeleri)
Thermo Fisher Scientific Inc. PPD, Inc
Tarih : 26.7.2021 Dosya No : 2021-3-44
Niteliği : Birleşme Pazar : Kimyasal Ürünler
Solenis Platinum Equity Group
Tarih : 14.7.2021 Dosya No : 2021-3-39
Niteliği : Birleşme Pazar : Kimyasal Ürünler
Specialty Chemicals International B.V.’ BlackDiamond Capital Management L.L.C.
Tarih : 12.7.2021 Dosya No : 2021-3-41
Niteliği : Birleşme Pazar : Kimyasal Ürünler
SK Capital Partners LP SK Capital Investment V,
Tarih : 6.7.2021 Dosya No : 2021-3-37
Niteliği : Birleşme Pazar : Kimyasal Ürünler
Recticel NV/SA Greiner AG
Tarih : 5.7.2021 Dosya No : 2021-4-043
Niteliği : Devralma Pazar : beyaz eşya cam kaplamaları, porselen emaye kaplamaları
American Securities LLC, ASP Prince Holdings, Ferro Corporation
Tarih : 5.7.2021 Dosya No : 2021-3-36
Niteliği : Birleşme Pazar : Kimyasal Ürünler
Alfa Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Global Chemplast L.P.
Tarih : 2.7.2021 Dosya No : 2021-3-35
Niteliği : Birleşme Pazar : Kimyasal Ürünler
Eastman Chemical Company One Rock Capital Partners LLC
Tarih : 1.7.2021 Dosya No : 2021-3-34
Niteliği : Birleşme Pazar : Sağlık Hizmetleri (ilaçlar, Hastahaneler, sağlık ekipmanları ve malzemeleri)
Moltek Sağlık Hizmetleri Üretim ve Pazarlama A. Ş. LuxTheranostics SARL