Bildirilen Birleşme ve Devralmalar

2010/4 sayılı Tebliğ’in 12. maddesinde, bildirilen birleşme ve devralma işlemlerinin Kurum internet sitesinde duyurulacağı hükmüne yer verilmiş olup, bu sayfada, Rekabet Kurumu’na yapılan güncel birleşme ve devralma bildirimlerinin bir listesi yer almaktadır. Listede yer alan birleşme ve devralma işlemleri hakkında bilgi, belge ya da görüş sunmak isteyenler aşağıda bilgileri verilen iletişim kanallarını kullanarak ya da elektronik başvuru formunu doldurarak ilgili işlemler hakkında bilgi sunabilirler. Duyurulan işlemlerle ilgili olarak posta yoluyla sunulan bilgi ve belgelerin değerlendirilebilmesi için, mutlaka ilgili dosya numarası belirtilmek suretiyle sunulması ve bilginin kimin tarafından sunulduğuna dair ad/unvan ve iletişim bilgileri ile gerçek kişiler için TC kimlik numarası bilgisinin belirtilmesi gerekmektedir. Başvurusunun gizli tutulmasını talep edenlerin kişisel bilgileri, işlem tarafları ve üçüncü kişiler ile paylaşılmayacaktır.

Bu duyuru, Kurum’a bildirilen işlemlerin kamuoyu ile paylaşılması ve kamuoyu görüşüne sunulması amacıyla taraflarca verilen bilgiler çerçevesinde hazırlanmış olup, bildirimlerin tam olarak yapıldığını göstermez. Rekabet Kurumu bu kapsamda verilen bilgilerin içerik ve kapsamı ile bağlı değildir. Bildirimlere ilişkin gerekçeli kararlar Kurum internet sayfasında ayrıca ilan edilmektedir.

İletişim Bilgileri

Adres : REKABET KURUMU, Üniversiteler Mahallesi 1597.Cadde No:9 Çankaya 06800, Ankara
Fax : 0312 266 79 20


Tarih : 5.4.2022 Dosya No : 2022-3-29
Niteliği : Devralma Pazar :
Nynas AB ve Davidson Kempner Capital Management LP
Tarih : 4.4.2022 Dosya No : 2022-3-30
Niteliği : Devralma Pazar :
Viatris Inc. ve Biocon Limited
Tarih : 24.3.2022 Dosya No : 2022-3-20
Niteliği : Ortak Girişim Pazar :
Phillips 66 ve H2 Energy Europe AG
Tarih : 4.3.2022 Dosya No : 2022-2-012
Niteliği : Devralma Pazar : Gıda Endüstrisi (Paketli ürün üretimi, toptan/perakende satış, alkollü/alkolsüz içecekler, yiyecek ve içeçek hizmetleri)
MİGROS-ÜÇLER’in İstanbul’da bulunan 6 mağazası
Tarih : 28.2.2022 Dosya No : 2022-3-19
Niteliği : Devralma Pazar : Kimyasal Ürünler
CSL Avrupa –TRICON - Chemieuro S.L.
Tarih : 25.2.2022 Dosya No : 2022-3-017
Niteliği : Devralma Pazar : Kimyasal Ürünler
OCTAL Holdings UK Ltd ve Alpek Polyester S.A. de C.V.
Tarih : 25.2.2022 Dosya No : 2022-3-18
Niteliği : Birleşme Pazar : Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler
Sigma Luxco 2 S.à r.l. ve King TopCo Limited- Montagu Private Equity LLP ve Hg Capital LLP
Tarih : 21.2.2022 Dosya No : 2022-3-015
Niteliği : Devralma Pazar : Sağlık Hizmetleri (ilaçlar, Hastahaneler, sağlık ekipmanları ve malzemeleri)
Adatıp Sağlık Hizmetleri Ticaret AŞ - Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt AŞ
Tarih : 17.2.2022 Dosya No : 2022-3-014
Niteliği : Ortak Girişim Pazar : Kimyasal Ürünler
OCIM Sdn. Bhd. ve Kumho P&B Chemicals Inc. - OCIKUMHO Sdn. Bhd.
Tarih : 17.2.2022 Dosya No : 2022-3-011
Niteliği : Devralma Pazar : Sağlık Hizmetleri (ilaçlar, Hastahaneler, sağlık ekipmanları ve malzemeleri)
Vifor Pharma Ltd- CSL Limited