Bildirilen Birleşme ve Devralmalar

2010/4 sayılı Tebliğ’in 12. maddesinde, bildirilen birleşme ve devralma işlemlerinin Kurum internet sitesinde duyurulacağı hükmüne yer verilmiş olup, bu sayfada, Rekabet Kurumu’na yapılan güncel birleşme ve devralma bildirimlerinin bir listesi yer almaktadır. Listede yer alan birleşme ve devralma işlemleri hakkında bilgi, belge ya da görüş sunmak isteyenler aşağıda bilgileri verilen iletişim kanallarını kullanarak ya da elektronik başvuru formunu doldurarak ilgili işlemler hakkında bilgi sunabilirler. Duyurulan işlemlerle ilgili olarak posta yoluyla sunulan bilgi ve belgelerin değerlendirilebilmesi için, mutlaka ilgili dosya numarası belirtilmek suretiyle sunulması ve bilginin kimin tarafından sunulduğuna dair ad/unvan ve iletişim bilgileri ile gerçek kişiler için TC kimlik numarası bilgisinin belirtilmesi gerekmektedir. Başvurusunun gizli tutulmasını talep edenlerin kişisel bilgileri, işlem tarafları ve üçüncü kişiler ile paylaşılmayacaktır.

Bu duyuru, Kurum’a bildirilen işlemlerin kamuoyu ile paylaşılması ve kamuoyu görüşüne sunulması amacıyla taraflarca verilen bilgiler çerçevesinde hazırlanmış olup, bildirimlerin tam olarak yapıldığını göstermez. Rekabet Kurumu bu kapsamda verilen bilgilerin içerik ve kapsamı ile bağlı değildir. Bildirimlere ilişkin gerekçeli kararlar Kurum internet sayfasında ayrıca ilan edilmektedir.

İletişim Bilgileri

Adres : REKABET KURUMU, Üniversiteler Mahallesi 1597.Cadde No:9 Çankaya 06800, Ankara
Fax : 0312 266 79 20


Tarih : 31.7.2023 Dosya No : 2023-4-035
Niteliği : Devralma Pazar :
Mubadala Capital, Fortress Management
Tarih : 17.7.2023 Dosya No : 2023-3-059
Niteliği : Devralma Pazar :
Bilimop Ortopedi ve Otto Bock Medikal
Tarih : 14.7.2023 Dosya No : 2023-3-057
Niteliği : Devralma Pazar :
Proklinik Sağlık ve Otto Bock Medikal
Tarih : 12.7.2023 Dosya No : 2023-3-056
Niteliği : Devralma Pazar :
Ellab A/S ve Novo Holdings A/S
Tarih : 7.7.2023 Dosya No : 2023-4-032
Niteliği : Devralma Pazar :
Gescrap Turkey Metal Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.- Beyçelik Holding AŞ
Tarih : 7.7.2023 Dosya No : 2023-3-054
Niteliği : Ortak Girişim Pazar :
Mitsui & Co., Ltd. ve Celanese Corporation
Tarih : 5.7.2023 Dosya No : 2023-3-53
Niteliği : Ortak Girişim Pazar :
ADNOC- OMV -ÖBAG
Tarih : 22.6.2023 Dosya No : 2023-2-035
Niteliği : Birleşme Pazar :
Novo Holding CH Holding
Tarih : 13.6.2023 Dosya No : 2023-3-50
Niteliği : Devralma Pazar :
Pfizer Inc. ve Seagen Inc.
Tarih : 13.6.2023 Dosya No : 2023-3-49
Niteliği : Devralma Pazar :
Eurokim Endüstriyel ve Gıda Kimyasalları Sanayi ve Ticaret AŞ ile Eurokim Deterjan ve Kozmetik Kimyasalları Sanayi ve Ticaret AŞ - Ravago S.A.