Bildirilen Birleşme ve Devralmalar

2010/4 sayılı Tebliğ’in 12. maddesinde, bildirilen birleşme ve devralma işlemlerinin Kurum internet sitesinde duyurulacağı hükmüne yer verilmiş olup, bu sayfada, Rekabet Kurumu’na yapılan güncel birleşme ve devralma bildirimlerinin bir listesi yer almaktadır. Listede yer alan birleşme ve devralma işlemleri hakkında bilgi, belge ya da görüş sunmak isteyenler aşağıda bilgileri verilen iletişim kanallarını kullanarak ya da elektronik başvuru formunu doldurarak ilgili işlemler hakkında bilgi sunabilirler. Duyurulan işlemlerle ilgili olarak posta yoluyla sunulan bilgi ve belgelerin değerlendirilebilmesi için, mutlaka ilgili dosya numarası belirtilmek suretiyle sunulması ve bilginin kimin tarafından sunulduğuna dair ad/unvan ve iletişim bilgileri ile gerçek kişiler için TC kimlik numarası bilgisinin belirtilmesi gerekmektedir. Başvurusunun gizli tutulmasını talep edenlerin kişisel bilgileri, işlem tarafları ve üçüncü kişiler ile paylaşılmayacaktır.

Bu duyuru, Kurum’a bildirilen işlemlerin kamuoyu ile paylaşılması ve kamuoyu görüşüne sunulması amacıyla taraflarca verilen bilgiler çerçevesinde hazırlanmış olup, bildirimlerin tam olarak yapıldığını göstermez. Rekabet Kurumu bu kapsamda verilen bilgilerin içerik ve kapsamı ile bağlı değildir. Bildirimlere ilişkin gerekçeli kararlar Kurum internet sayfasında ayrıca ilan edilmektedir.

İletişim Bilgileri

Adres : REKABET KURUMU, Üniversiteler Mahallesi 1597.Cadde No:9 Çankaya 06800, Ankara
Fax : 0312 266 79 20


Tarih : 30.9.2021 Dosya No : 2021-3-62
Niteliği : Birleşme Pazar : Kimyasal Ürünler,Kozmetik ve Kişisel Bakım Ürünleri
KIKO S.p.A. Doğuş Zhenfa Kozmetik Ticaret Anonim Şirketi
Tarih : 30.9.2021 Dosya No : 2021-3-61
Niteliği : Birleşme Pazar : Kimyasal Ürünler
Mitsui Chemicals, Kumho Petrochemical Co. Ltd.
Tarih : 27.9.2021 Dosya No : 2021-4-055
Niteliği : Birleşme Pazar : Makine Endüstrisi (Beyaz eşya, küçük ev aletleri, Elektrik ürünler, Elektronik Ürünler, Büro Makineleri ve Bilgisayar)
Brightstar Telekomünikasyon ve Dağıtım Limited Şirketi/Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş
Tarih : 24.9.2021 Dosya No : 2021-4-054
Niteliği : Birleşme Pazar : İnşaat İşleri Pazarı,Musluk ve vana/valf imalatı ile sanayi makine ve ekipmanlarının kurulumu pazarları
Valmet Oyj (“Valmet”) ile Neles Corporation’ın (“Neles”)
Tarih : 20.9.2021 Dosya No : 2021-1-31
Niteliği : Devralma Pazar : Bilgisayar programcılığı, danışmanlık ve ilgili faaliyetler
Silver Lake Group, L.L.C- Battery Management Corp. Clubessential Holdings, L.L.C.
Tarih : 15.9.2021 Dosya No : 2021-5-051
Niteliği : Devralma Pazar : Diğer
Nippon Steel Trading Corporation’ın (“NST”), Mitsui Bussan I-Fashion Ltd., Mitsui & Co., Ltd.(“Mitsui”), NST ve Mitsui
Tarih : 3.9.2021 Dosya No : 2021-3-58
Niteliği : Devralma Pazar : Sağlık Hizmetleri (ilaçlar, Hastahaneler, sağlık ekipmanları ve malzemeleri)
Swedishi Orphan Biovitrum AB Advent International Corporation
Tarih : 18.8.2021 Dosya No : 2021-3-54
Niteliği : Devralma Pazar : Kimyasal Ürünler
PTT Global Chemical Public Company Limited Allnex Holding GmbH'
Tarih : 12.8.2021 Dosya No : 2021-3-48
Niteliği : Devralma Pazar : Petrol, Petrokimya ve Petrol Ürünleri
SIBUR Holding TAIF
Tarih : 6.8.2021 Dosya No : 2021-3-47
Niteliği : Birleşme Pazar : Madencilik
Glencore plc’ Anglo American plc ve BHP Group’