Bildirilen Birleşme ve Devralmalar

2010/4 sayılı Tebliğ’in 12. maddesinde, bildirilen birleşme ve devralma işlemlerinin Kurum internet sitesinde duyurulacağı hükmüne yer verilmiş olup, bu sayfada, Rekabet Kurumu’na yapılan güncel birleşme ve devralma bildirimlerinin bir listesi yer almaktadır. Listede yer alan birleşme ve devralma işlemleri hakkında bilgi, belge ya da görüş sunmak isteyenler aşağıda bilgileri verilen iletişim kanallarını kullanarak ya da elektronik başvuru formunu doldurarak ilgili işlemler hakkında bilgi sunabilirler. Duyurulan işlemlerle ilgili olarak posta yoluyla sunulan bilgi ve belgelerin değerlendirilebilmesi için, mutlaka ilgili dosya numarası belirtilmek suretiyle sunulması ve bilginin kimin tarafından sunulduğuna dair ad/unvan ve iletişim bilgileri ile gerçek kişiler için TC kimlik numarası bilgisinin belirtilmesi gerekmektedir. Başvurusunun gizli tutulmasını talep edenlerin kişisel bilgileri, işlem tarafları ve üçüncü kişiler ile paylaşılmayacaktır.

Bu duyuru, Kurum’a bildirilen işlemlerin kamuoyu ile paylaşılması ve kamuoyu görüşüne sunulması amacıyla taraflarca verilen bilgiler çerçevesinde hazırlanmış olup, bildirimlerin tam olarak yapıldığını göstermez. Rekabet Kurumu bu kapsamda verilen bilgilerin içerik ve kapsamı ile bağlı değildir. Bildirimlere ilişkin gerekçeli kararlar Kurum internet sayfasında ayrıca ilan edilmektedir.

İletişim Bilgileri

Adres : REKABET KURUMU, Üniversiteler Mahallesi 1597.Cadde No:9 Çankaya 06800, Ankara
Fax : 0312 266 79 20


Tarih : 13.1.2023 Dosya No : 2023-2-006
Niteliği : Birleşme Pazar :
Yunus Market İşletmeleri Ticaret A.Ş.(“Yunus Market”) Migros Ticaret A.Ş. (“Migros”)
Tarih : 13.1.2023 Dosya No : 2023-2-007
Niteliği : Birleşme Pazar :
Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş.- Özgörkey Holding A.Ş - AEP Anadolu Etap Penkon Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’
Tarih : 12.1.2023 Dosya No : 2023-3-007
Niteliği : Devralma Pazar :
Apollo Endosurgery, Inc. ve Boston Scientific Corporation
Tarih : 6.1.2023 Dosya No : 2023-2-005
Niteliği : Birleşme Pazar :
Anadolu Etap Penkon Gıda ve İçecek Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. CocaCola İçecek A.Ş.
Tarih : 23.12.2022 Dosya No : 2022-4-055
Niteliği : Birleşme Pazar :
Consortium – KKR & GIP VF Almanya/Vodafone Vantage Towers
Tarih : 21.12.2022 Dosya No : 2022-4-054
Niteliği : Devralma Pazar :
Figo Ticari Bilgi ve Uygulama Platformu Anonim Şirketi, IFC, L2G Ventures, Fiba
Tarih : 17.12.2022 Dosya No : 2022-4-046
Niteliği : Ortak Girişim Pazar :
Re-Pie Portföy Yönetim A.Ş-Hızlıpara Ödeme Hizmetleri ve Elektronik A.Ş
Tarih : 16.12.2022 Dosya No : 2022-3-081
Niteliği : Devralma Pazar :
SABIC AN -EIHL
Tarih : 8.12.2022 Dosya No : 2022-3-080
Niteliği : Ortak Girişim Pazar :
Kuaterner Amonyum Bileşikleri işkolu -Clariant AG ve Wilmar International Limited
Tarih : 1.12.2022 Dosya No : 2022-3-079
Niteliği : Devralma Pazar :
IVD Holdings, Inc. ve Werfen S.A.