Bildirilen Birleşme ve Devralmalar

2010/4 sayılı Tebliğ’in 12. maddesinde, bildirilen birleşme ve devralma işlemlerinin Kurum internet sitesinde duyurulacağı hükmüne yer verilmiş olup, bu sayfada, Rekabet Kurumu’na yapılan güncel birleşme ve devralma bildirimlerinin bir listesi yer almaktadır. Listede yer alan birleşme ve devralma işlemleri hakkında bilgi, belge ya da görüş sunmak isteyenler aşağıda bilgileri verilen iletişim kanallarını kullanarak ya da elektronik başvuru formunu doldurarak ilgili işlemler hakkında bilgi sunabilirler. Duyurulan işlemlerle ilgili olarak posta yoluyla sunulan bilgi ve belgelerin değerlendirilebilmesi için, mutlaka ilgili dosya numarası belirtilmek suretiyle sunulması ve bilginin kimin tarafından sunulduğuna dair ad/unvan ve iletişim bilgileri ile gerçek kişiler için TC kimlik numarası bilgisinin belirtilmesi gerekmektedir. Başvurusunun gizli tutulmasını talep edenlerin kişisel bilgileri, işlem tarafları ve üçüncü kişiler ile paylaşılmayacaktır.

Bu duyuru, Kurum’a bildirilen işlemlerin kamuoyu ile paylaşılması ve kamuoyu görüşüne sunulması amacıyla taraflarca verilen bilgiler çerçevesinde hazırlanmış olup, bildirimlerin tam olarak yapıldığını göstermez. Rekabet Kurumu bu kapsamda verilen bilgilerin içerik ve kapsamı ile bağlı değildir. Bildirimlere ilişkin gerekçeli kararlar Kurum internet sayfasında ayrıca ilan edilmektedir.

İletişim Bilgileri

Adres : REKABET KURUMU, Üniversiteler Mahallesi 1597.Cadde No:9 Çankaya 06800, Ankara
Fax : 0312 266 79 20


Tarih : 15.4.2024 Dosya No : 2024-3-31
Niteliği : Devralma Pazar :
Bainbridge Gayrimenkul Ticaret AŞ - Atış Yapı Sanayi Ve Ticaret Limeted Şirketi
Tarih : 5.4.2024 Dosya No : 2024-3-30
Niteliği : Ortak Girişim Pazar :
BP Exploration Operating Company Limited ile Abu Dhabi National Oil Company - ADNOC International Limited
Tarih : 5.4.2024 Dosya No : 2024-1-22
Niteliği : Devralma Pazar :
Take-Two Interactive Software, Inc. - The Gearbox Entertainment Company Inc.
Tarih : 5.4.2024 Dosya No : 2024-1-023
Niteliği : Devralma Pazar :
Presidio, Inc. Clayton Dubilier & Rice, LLC
Tarih : 1.4.2024 Dosya No : 2024-1-19
Niteliği : Devralma Pazar :
VMware LLC End User Computing EUC Modena Intermediate LLC
Tarih : 29.3.2024 Dosya No : 2024-4-010
Niteliği : Ortak Girişim Pazar :
DEUTZ AG, ZGC Development Group
Tarih : 29.3.2024 Dosya No : 2024-2-031
Niteliği : Birleşme Pazar :
KARGAZ Kars Ardahan Doğal Gaz Dağıtım Pazarlama Taahhüt Sanayi ve Ticaret AŞ SERHAT Doğalgaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret AŞ
Tarih : 26.3.2024 Dosya No : 2024-2-030
Niteliği : Devralma Pazar :
AGE Enerji Üretim AŞ AGE DGKÇS AKSA Energy Company Ghana Ltd.
Tarih : 25.3.2024 Dosya No : 2024-4-009
Niteliği : Devralma Pazar :
Midas Technology Corp, Egem Eraslan, Portage Ventures III Investments LP ve Spark Capital VII, L.P.
Tarih : 25.3.2024 Dosya No : 2024-3-27
Niteliği : Devralma Pazar :
Vitol Holding B.V.- Saras S.p.A.