Kurul Kararı

Kurul Karar No : 99-31/277-167 Kurul Karar Türü : Rekabet İhlali Kurul Karar Tarihi : 22.6.1999
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün bayilik sistemi ile 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği iddiaları.

Dava

Dava Esas No : 2000/5913 Mahkeme : Danıştay 10. Daire
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Safahatlar