Kurul Kararı

Kurul Karar No : 19-12/155-70 Kurul Karar Türü : Rekabet İhlali Kurul Karar Tarihi : 13.3.2019
Piliç eti üretiminde faaliyet gösteren teşebbüslerin 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettikleri iddiası.

Dava

Dava Esas No : 2019/2339 Mahkeme : Ankara 8. İdare Mahkemesi
Tad Piliç Fenni Yem Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Safahatlar