Kurul Kararı

Kurul Karar No : 14-42/783-346 Kurul Karar Türü : Rekabet İhlali Kurul Karar Tarihi : 22.10.2014
Maya üreticilerinin aralarında anlaşarak ekmek üretiminde kullanılan yaş maya fiyatlarını yükselttikleri iddiası.

Dava

Dava Esas No : 2015/3353 Mahkeme : Danıştay 13. Daire
Pak Gıda Üretim ve Pazarlama A.Ş.

Safahatlar