Güncel

Siemens Healthcare Sağlık A.Ş. hakkında yürütülen soruşturma sonuçlandı 20.11.2020
Siemens Sanayi ve Ticaret A.Ş. hakkında verilen 03.11.2016 tarih ve 16-36/620-M sayılı Kurul kararının, Ankara 7. İdare Mahkemesinin 26.12.2018 tarih, E: 2017/203, K: 2018/2471 sayılı kararı ile iptal edilmesi üzerine Siemens Healthcare Sağlık A.Ş.’nin; rakip teşebbüsleri dışlamak, ayrımcılık yapmak ve geçmiş tarihli Kurul kararlarında öngörülen yükümlülüklere aykırı davranmak suretiyle hakim durumunu kötüye kullandığına ilişkin iddiaların yeniden incelenmesine yönelik olarak yürütülen soruşturm...
Detay
Van Doğalgaz ve Mekanik Tesisat Firmaları Mesleki Dayanışma Derneği hakkında yürütülen soruşturma sonuçlandı 20.11.2020
Van Doğalgaz ve Mekanik Tesisat Firmaları Mesleki Dayanışma Derneği çatısı altında alınan kararlarla fiyat tespiti yoluyla 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesinin ihlal edildiği iddiası üzerine yürütülen soruşturma tamamlandı. Van Doğalgaz ve Mekanik Tesisat Firmaları Mesleki Dayanışma Derneğinin 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiğine, dolayısıyla aynı Kanun’un 16. maddesi uyarınca adı geçen Derneğe idari para cezası verilmesine karar verildi. Yargı yolu Ankara İdare Mahkemeleri olmak...
Detay
Su arıtma tesislerinde kimyasal arıtma ve dezenfeksiyon işlemleri için kullanılan kimyasal ürünler alanında faaliyet gösteren 7 teşebbüs hakkında yürütülen soruşturma sonuçlandı 20.11.2020
Su arıtma tesislerinde kimyasal arıtma ve dezenfeksiyon işlemleri için kullanılan kimyasal ürünler alanında faaliyet gösteren teşebbüslerin 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettikleri iddiasına yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamlandı. Ak-Kim Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Hicri Ercili Deniz Nakliyat Kimyevi Maddeler San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiklerine, dolayısıyla aynı Kanun’un 16. maddesi uyarınca adı geçen teşebbüslere idari para ceza...
Detay
Maske üretimi ve satışı yapan teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısı 22 Aralık 2020 tarihinde yapılacak 19.11.2020
COVİD-19 salgını kapsamında tıbbi, koruyucu ve kumaş maskelerin üretimini ve satışını yapan teşebbüslerin fahiş fiyatlandırma yapmak suretiyle 4054 sayılı Kanun’u ihlal ettikleri iddiası üzerine yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi. Bahse konu sözlü savunma toplantısı, 22 Aralık 2020 tarihinde saat 10:30’da web üzerinden canlı (online) olarak uzaktan yapılacak. Toplantıya söz almak üzere katılmak isteyen (katılım online olacaktır) şikâyetçi ve üçüncü kişilerin, “Rekabet Kuru...
Detay
Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti., Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc. hakkında yürütülen soruşturma sonuçlandı. 13.11.2020
Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti., Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc.’ten oluşan ekonomik bütünlüğün (Google) genel arama hizmetlerine yönelik yaptığı güncellemelerle ve Adwords reklamları ile hakim durumunu kötüye kullanarak teşebbüslerin faaliyetlerini zorlaştırdığı iddiasına yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamlandı.  Google’ın, genel arama sonuçlarının en üstüne, reklam niteliği belirsiz olarak ve yoğun bir şekilde metin reklamlarına...
Detay
Bazı özel hastaneler hakkında soruşturma açıldı. 10.11.2020
Bazı özel hastanelerin, serbest hekimlerden talep ettikleri ameliyathane hizmet ücretlerini birlikte belirledikleri ve yapılan centilmenlik anlaşması ile hastaneler arasında personel transferinin engellendiği iddialarını içeren başvurular üzerine yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.  Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 15.10.2020 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesin...
Detay
Rekabet Hukukunda Yeni Bir Dönem - Taahhüt Uygulaması Hayata Geçti 6.11.2020
Rekabet Kurulunun 24.07.2020 tarihli ve 20-35/460-M sayılı kararı uyarınca, gümrüklü geçici depolama hizmeti veren teşebbüslerin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 6. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla yürütülen soruşturma kapsamında Havaalanları Yer Hizmetleri A.Ş. tarafından sunulan taahhüt, Kurulun 05.11.2020 tarihli toplantısında değerlendirilmiştir. Söz konusu toplantıda, teşebbüs tarafından sunulan taahhüdün rekabet sorunlarını gidereceği sonucuna ulaşılmış...
Detay
Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri A.Ş. hakkında yürütülen soruşturma sonuçlandı 6.11.2020
Antalya Limanını işletmekte olan Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri A.Ş.’nin yükleme ve tahliye hizmetlerinde aşırı fiyat uygulamak suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamlandı.  05.11.2020 tarihinde Rekabet Kurulunca dosyanın müzakeresi sonucunda; Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri A.Ş.’nin konteyner elleçleme hizmetleri pazarında aşırı fiyatlama uygulamaları ile 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiğine,...
Detay
Sahibinden Bilgi Teknolojileri Paz. ve Tic. A.Ş. hakkında soruşturma açıldı 6.11.2020
Sahibinden Bilgi Teknolojileri Paz. ve Tic. A.Ş.’nin, vasıta ve emlak alanlarında sunduğu çevrim içi platform hizmetleri kapsamındaki uygulamalarının 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiği iddiasını ele alan Rekabet Kurulu; 27.02.2020 tarih ve 20-12/147-M sayılı kararıyla yürütülmekte olan soruşturmada incelenen dönem sonrasına ilişkin olarak, vasıta ve emlak alanlarında sunduğu çevrim içi platform hizmetleri kapsamındaki uygulamalarının 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal edip etmed...
Detay
Rekabet Dergisi SOBİAD Tarafından Dizinlenmeye Başlanmıştır 6.11.2020
Kurumumuz tarafından 6 ayda bir yayımlanan Rekabet Dergisi Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD) tarafından dizinlenmeye başlanmıştır. Böylece Rekabet Dergisi kurumsal yayın olmanın yanı sıra akademik kimliğe de kavuşmuş bulunmaktadır. SOBİAD, ülkemizin prestijli akademik dizinlerinden biri olup, bu dizinde taranan akademik  makaleler, akademisyenlere akademik teşvikten istifade etme avantajı ile birlikte doçentlik sürecinde puantaj konusunda katkı sunmaktadır. 2000 yılında yayımlanmaya başlay...
Detay