Güncel

DUYURU 24.6.2021
Kurumumuza yapılan birleşme ve devralma işlemleri, tarafların işleme ilişkin başvuruları üzerine Kurulumuz tarafından değerlendirilerek karara bağlanmaktadır. Taraflar birleşme devralma işlemine ilişkin olarak müzakere sürecinde de başvuruda bulunabilmektedir. Bu kapsamda yapılan başvurulara ilişkin olarak, işlemin gerçekleşmeme ihtimaline karşın gizlilik talebinde de bulunabilmektedirler. Ancak her ne koşulda olursa olsun Kurul, karar sonrasında hazırlanan gerekçeli kararını web sayfamızda duyu...
Detay
Çalıştay Duyurusu 22.6.2021
Bilindiği üzere, son yıllarda hızlı büyüme eğilimine giren ve ülkemizde e-ticaretin baş aktörleri halini alan e-pazaryerlerinin tüketiciler ve satıcılar nezdinde yaratmakta olduğu faydaların uzun dönemde de korunmasını teminen sektördeki olası rekabet sorunlarının tespit edilmesi ve bunlarla mücadelede etkin politika araçlarının belirlenmesi amacıyla Rekabet Kurulu tarafından 11.06.2020 tarihinde başlatılan “E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi” kapsamında hazırlanan Ön Rapor 07.05.2021 ta...
Detay
Tekirdağ ili Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde faaliyet gösteren 17 teşebbüs hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısı 3 Ağustos 2021 tarihinde yapılacak. 18.6.2021
Tekirdağ ili Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde faaliyet gösteren kuyumcuların aralarında anlaşarak altın alış ve satış fiyatlarını belirlemek suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal ettikleri iddiası üzerine yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi. Bahse konu sözlü savunma toplantısı, 3 Ağustos 2021 tarihinde saat 10.30’da yapılacak.    Toplantıya söz almak üzere katılmak isteyen şikâyetçi ve üçüncü kişilerin, “Rekabet Kurulu Nezdinde Yapılan Sözlü Savunm...
Detay
Biopharma Logistics Uluslararası Taşımacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş., Transorient Uluslararası Taşımacılık ve Ticaret A.Ş. ve Tunaset Biofarma Lojistik Hizmetleri A.Ş. hakkında soruşturma açıldı. 3.6.2021
Sağlık sektörüne yönelik nitelikli yerel ve uluslararası kapıdan kapıya taşımacılık hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren Biopharma Logistics Uluslararası Taşımacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş., Transorient Uluslararası Taşımacılık ve Ticaret A.Ş. ve Tunaset Biofarma Lojistik Hizmetleri A.Ş. unvanlı biofarma lojistik firmalarının aralarında müşteri paylaşımına yönelik sözleşmeler akdetmek ve paylaşılan müşterilere yönelik süresiz rekabet etmeme yükümlülüğü tesis etmek suretiyle 4054 sayılı Rekabet...
Detay
Hızlı tüketim malları sektöründe üretici / tedarikçi olarak faaliyet gösteren 13 teşebbüs hakkında soruşturma açıldı. 3.6.2021
Rekabet Kurulunun 07.05.2020 tarihli, 20-23/298-M sayılı, 21.05.2020 tarihli, 20-25/325-M sayılı ve 28.05.2020 tarihli, 20-26/328-M sayılı kararları uyarınca yürütülen soruşturma kapsamında ulaşılan bilgi ve belgeler ile yapılan inceleme ve tespitler doğrultusunda, soruşturmanın tarafı olmayan çeşitli üretici/tedarikçi niteliğindeki teşebbüsler tarafından alt pazarda yer alan önde gelen perakende süpermarket zincirleri arasında geleceğe dönük fiyatlar, fiyat geçiş tarihleri, dönemsel aktiviteler...
Detay
Kurumumuzun çevrimiçi olarak ikincisini yapacağı "Katılım Belgeli Rekabet Hukuku Staj Programı" başvuru sonuçları belli oldu. 27.5.2021
Kurumumuzun çevrimiçi olarak ikincisini yapacağı “Katılım Belgeli Rekabet Hukuku Staj Programı” başvuru sonuçları belli oldu. Sonuçlar için tıklayınız. ...
Detay
Deva Holding A.Ş., Gül Ecza Deposu Sanayi ve Ticaret A.Ş., Haver Farma İlaç A.Ş. ve Sonuç Ecza Deposu A.Ş. hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısı 22 Haziran 2021 tarihinde yapılacak. 26.5.2021
Kamu hastanelerine ihale yoluyla yapılan ilaç satışlarında, ilaç üreticileri ile ihale ecza depolarının birlikte fiyat belirlemeye ve ilaçları değerinin üstünde satmaya yönelik çeşitli uygulamalar ile 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi. Bahse konu sözlü savunma toplantısı, 22 Haziran 2021 tarihinde saat 10.30’da Kurumumuz merkez binasında yapılacak.    Toplantıya söz almak üzere katılmak isteyen şikâyetçi ve üçü...
Detay
Facebook- WhatsApp Soruşturması Hakkında Basın Duyurusu 21.5.2021
WhatsApp'ın, veri paylaşımını içeren kullanım koşullarının ve gizlilik ilkesinin güncellenmesi ve bunların kullanıcıları tarafından onaylanmasını istemesi sonrasında 11.01.2021 tarihinde Rekabet Kurumu tarafından söz konusu güncellemeye ilişkin geçici tedbir kararı alınmıştı. Müteakiben WhatsApp tarafından planlanan güncelleme, küresel çapta, 15 Mayıs 2021 tarihine kadar ertelenmiştir. Rekabet Kurumu tarafından alınan tedbir kararı ve yapılan incelemeler sonrasında WhatsApp tarafından veri...
Detay
18.Dönem Rekabet Uzman Yardımcılığı Yazılı Sınav Sonuçları Açıklandı. 18.5.2021
Yazılı Sınavda başarılı olarak Sözlü Sınava katılmaya hak kazananlar, sınav gün ve saatine ilişkin bilgileri https://sinavbasvuru.rekabet.gov.tr/ adresinden öğrenebilirler. NOT  : 18 inci Dönem Rekabet Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı sonuç değerlendirmesi Rekabet Kurumu Meslek Personeli Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin  “….(5) Yazılı sınavın değerlendirmesi yüz tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılabilmek için alan bilgisi konularının her birinden en az altmış beş puan almak kay...
Detay
Yoğun istek ve talep üzerine Katılım Belgeli Rekabet Hukuku Çevrim İçi Staj Programı siz değerli öğrencilerimizle tekrar buluşuyor! 12.5.2021
Detaylarına aşağıda yer verilen Programa başvurularınızı bekliyoruz. KATILIM BELGELİ REKABET HUKUKU ÇEVRİM İÇİ STAJ PROGRAMI DUYURUSU HAZİRAN 2021   STAJ TAKVİMİ   Staj Başvuru Tarihleri   17-21 MAYIS 2021   Katılmaya Hak Kazanan Adaylara Yapılacak Bildirim Tarihi   27 MAYIS 2021 Staj Dönemi   31 MAYIS-11 HAZİRAN 2021 ...
Detay