Güncel

6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen depremlerden etkilenen 11 il bakımından, piyasalarda ortaya çıkabilecek rekabet sorunlarının tespitine yönelik sektör incelemesi başlatıldı. 17.3.2023
Rekabet Kurulu tarafından, 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen depremlerden etkilenen 11 il bakımından, piyasalarda ortaya çıkabilecek rekabet sorunlarının tespitine yönelik bir sektör incelemesi başlatıldı. Başlatılan sektör incelemesi kapsamında öncelikle, başta odalar ve borsalar gibi kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar olmak üzere, afet bölgesinde yerleşik paydaşlarla kalıcı ve hızlı bir iletişim kanalının oluşturulması öngörülüyor.  Bu sayede deprem bölgesinde gerek sosyal gerekse iktisa...
Detay
Çimento ve Hazır Beton Sektörlerinde Faaliyet Gösteren Teşebbüsler Hakkında Son Dönemde Alınan Kurul Kararları. 17.3.2023
Rekabet Kurulu son dönemde, çimento ve hazır beton sektörlerine yönelik yürüttüğü incelemeler kapsamında, yerinde incelemenin engellenmesi/zorlaştırılması, soruşturma başlatılması ile nihai kararı içeren ve aşağıda sıralanan kararları almıştır. Bu kararlara ilişkin metne ulaşmak için tıklayınız. ...
Detay
13 - 24 Mart 2023 döneminde gerçekleştirilecek katılım belgeli staj programına katılmaya hak kazanan adaylar belli olmuştur. 10.3.2023
13 - 24 Mart 2023 döneminde gerçekleştirilecek katılım belgeli staj programına katılmaya hak kazanan adaylar https://staj.rekabet.gov.tr adresinden öğrenilebilecektir.   ...
Detay
Elon R. MUSK Tarafından Twitter Inc.in Tek Kontrolünün Devralınmasına Yönelik İnceleme Sonuçlandı. 6.3.2023
Rekabet Kurulunun 02.03.2023 tarihli toplantısında, Elon R. MUSK tarafından Twitter Inc.in tek kontrolünün devralınmasına yönelik işlemin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 11. maddesi uyarınca resen incelenmesi sonucunda,   İşlemin 4054 sayılı Kanun’un 7. maddesi ve bu maddeye dayanılarak çıkarılan 2010/4 sayılı Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ kapsamında izne tabi olduğuna;   İşlem sonucunda etkin rekabetin önem...
Detay
21.02.2023 ila 17.03.2023 TARİHLERİ ARASINDA YAPILMASINA KARAR VERİLMİŞ OLAN TOPLAM DÖRT SÖZLÜ SAVUNMA TOPLANTISI ERTELENDİ. 14.2.2023
İşgücü piyasalarına yönelik faaliyet gösteren teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 21-22 Şubat 2023 tarihinde, Gübre sektöründe faaliyet gösteren teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 14 Mart 2023 tarihinde, LG Electronics Tic. AŞ ile SVS Dayanıklı Tük. Mall. Paz. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 15 Mart 2023 tarihinde, DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret AŞ hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 17 Mart 2023 tarihind...
Detay
Alphabet Inc., Google LLC, Google International LLC, Google Ireland Limited ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti. hakkında soruşturma açıldı. 2.2.2023
Alphabet Inc., Google LLC, Google International LLC, Google Ireland Limited ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti.den oluşan ekonomik bütünlüğün genel arama hizmetleri pazarındaki hakim durumunu kötüye kullanmak suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.   Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 12.01.2023 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları...
Detay
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası Alanya İlçe Temsilciliği’ne Üye 10 Elektrik Mühendisi hakkında yürütülen soruşturma sonuçlandı. 1.2.2023
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası Alanya İlçe Temsilciliği’ne üye bir grup elektrik mühendisinin asgari fiyat belirlemek yoluyla 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamlandı.   Rekabet Kurulunun 20.10.2022 tarih ve 22-48/699-M sayılı kararı ile açılan soruşturmanın, tarafça sunulan uzlaşma metninin Rekabet Kurulunun 05.01.2023 tarih ve 23-01/25-11 sayılı kararı ile kabul edilmesiyle b...
Detay
Traktör üretim ve pazarlama sektöründe faaliyet gösteren teşebbüsler hakkında soruşturma açıldı. 31.1.2023
Traktör üretim ve pazarlama sektöründe faaliyet gösteren teşebbüslerin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ettikleri iddiasına yönelik yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.   Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 05.01.2023 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla; ...
Detay
Iveco Araç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi hakkında soruşturma açıldı. 30.1.2023
Iveco Araç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin internet satışları da dahil olmak üzere bölge ve müşteri kısıtlamaları ile 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.   Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 05.01.2023 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak Iveco Araç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi hakkında soruşturma açılmasına, 23...
Detay
Etki Analizi Raporu 2021-2022 Yayımlandı 27.1.2023
Rekabet Kurumu, 2021-2022 dönemine ilişkin hazırlanan Etki Analizi Raporu’nu yayımladı. Erişmek için tıklayınız: 2021 ve 2022 yıllarında Rekabet Kurulu tarafından ihlaline son verilen karteller, yeniden satış fiyatının belirlenmesi ve hâkim durumun kötüye kullanılması eylemleri ile belirli şart ya da yükümlülüklerin yerine getirilmesi kaydıyla izin verilen birleşme/devralma işlemlerine yönelik kararların tüketici refahına dönük etkilerinin değerlendirilmesi hedefiyle hazırlanan raporda başlıca ...
Detay