Eğitim, Seminer ve Sempozyumlar

Rekabet kültürünün varlığı rekabet politikasının başarıya ulaşmasında son derece önemli bir role sahiptir. Rekabet kültürü esas olarak rekabetin getirdiği yararların bilinmesini ve bu yararların sağlanmasında rekabet kurallarının uygulanmasının sahip olduğu role ilişkin toplumda gerekli bilincin oluşturulması ve geliştirilmesini içermektedir. Tüketicilerde, iş çevrelerinde ve kamu kurum ve kuruluşlarındaki rekabet kültürü o ülkede rekabet politikasının hızlı bir şekilde benimsenerek uygulanmasına imkân tanımaktadır. Bu çerçevede, rekabet kurumlarının rekabet kültürünün oluşturulması ve geliştirilmesi için sempozyum, seminer, konferans, eğitim faaliyetleri yapması ve yazılı ve görsel medya kanallarının kullanması ve uygulama ve mevzuata ilişkin açıklayıcı rehberler yayımlaması gerekmektedir. Nitekim Rekabet Kurumu bu görevin ve sorumluluğun bilincinde olarak ülkede rekabet kültürünün oluşturulması ve geliştirilmesi için gerekli çabayı göstermeye çalışmaktadır.

Bu kapsamda, kamu kuruluşları yöneticilerine ve ilgili kuruluşların uzman ve müfettiş yardımcılarına, kaymakam adaylarına, meslek örgütlerine, barolara ve sivil toplum örgütlerine yönelik düzenli eğitim seminerleri gerçekleştirilmektedir. Rekabet uzmanlarının, üniversitelerin rekabet hukuku derslerine eğitmen olarak katılımı, Kurum bünyesinde üniversite öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen düzenli eğitim ve stajlar da bu kapsamda ele alınmaktadır.

Rekabet Kurumu, faaliyete geçtiği günden bu yana rekabet kültürüne ilişkin toplumsal bilinç ve farkındalığın artırılması amacıyla sayısız seminer ve sempozyum etkinlikleri gerçekleştirmekle birlikte; özel - kamu ayırımı gözetmeksizin bu konuda etkinlik içerisinde olan üniversite, kurum ve kuruluşların çabalarına, ortaya koyduğu katkılarla destek olmaktadır. Bunun yanı sıra akademi ile ilişkilerine süreklilik ve sürdürülebilirlik niteliği kazandırarak, ülkemiz rekabet hukuku gelişiminin dinamiklerinden olan üniversite ve akademisyenlerin rekabet hukuku alanındaki girişimlerine destek olmaktadır.

(Verilen sempozyum ve eğitimlerin adları, fotoğrafları, yapılması planlanan sempozyum ve eğitimlere ilişkin duyuru linki vb. içerikler eklenebilir)