Rekabet Kurulu Kararları

Başlık:
Yayım Tarihi:
Metin:
Karar Türü:
Karar Sayısı
Karar Tarihi
Yayımlanma Tarihi : 3.4.2001 Karar Sayısı : 99-46/500-316 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 11.10.1999 Karar Türü : Rekabet İhlali
Türkiye Futbol Federasyonu ile Cine 5 Filmcilik ve Yapımcılık A.Ş. arasında 1. lig futbol karşılaşmalarının televizyondan yayınlanması konusunda imzalanan sözleşme ve sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak yürütülen soruşturmada; ayrımcı fiyat uygulaması nedeniyle 4054 sayılı Kanun'un 6 ncı maddesini ihlal ettiği belirlenen Cine 5 Filmcilik ve Yapımcılık A.Ş.'ne para cezası tatbik edilmesine, Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu'nun kararları uyarınca soruşturmanın karara bağlanan bu kısmı dışında kalan kısmının Danıştay'ın esas hakkındaki kararının sonucuna kadar ertelenmesine karar verilmiştir.
Yayımlanma Tarihi : 21.3.2001 Karar Sayısı : 99-53/575-364 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 22.11.1999 Karar Türü : Menfi Tespit ve Muafiyet
Besler Gıda'nın bayileri ile akdetmiş olduğu standart bayilik sözleşmelerine menfi tespit/ muafiyet talebi.
Yayımlanma Tarihi : 21.3.2001 Karar Sayısı : 99-53/575-362 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 22.11.1999 Karar Türü : Menfi Tespit ve Muafiyet
Benckiser Temizlik Malzemesi San. ve Tic. A.Ş. ile Sezginler Gıda San. ve Tic. A.Ş. arasında akdedilmiş olan distribütörlük sözleşmesine menfi tespit/muafiyet verilmesine ilişkin talep.
Yayımlanma Tarihi : 21.3.2001 Karar Sayısı : 99-53/575-363 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 22.11.1999 Karar Türü : Menfi Tespit ve Muafiyet
Ülker Gıda San. ve Tic. A.Ş., Atlas Gıda Paz. San. ve Tic. A.Ş., İstanbul Gıda Dış Tic. A.Ş., Üstün Gıda San. ve Tic. A.Ş., Anadolu Gıda San. A.Ş. ve Dura Unlu ve Şekerli Gıda Maddeleri Üretim ve Satışı A.Ş. ile distribütörler arasında akdedilen distribütörlük sözleşmesine menfi tespit/muafiyet verilmesine ilişkin talep.
Yayımlanma Tarihi : 16.2.2001 Karar Sayısı : 00-25/262-144 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 4.7.2000 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Enron Corporation'un MG plc'nin sermayesini temsil eden hisselerin tamamını halka çağrı yoluyla devralması işlemine izin verilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 14.2.2001 Karar Sayısı : 00-43/464-254 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 3.11.2000 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
İstanbul Gübre Sanayii A.Ş.'nin %99.98 oranındaki hissesinin özelleştirilmesi.
Yayımlanma Tarihi : 14.2.2001 Karar Sayısı : 00-35/384-214 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 19.9.2000 Karar Türü : Rekabet İhlali
Anadolu Tasfiyehanesi A.Ş. (ATAŞ)'nin ortaklarının, Akaryakıt Ana Dağıtım Şirketleri Derneği (ADER) bünyesindeki akaryakıt dağıtım şirketlerine ürün arzını reddetmek suretiyle 4054 sayılı yasayı ihlal ettiği iddiası.
Yayımlanma Tarihi : 6.2.2001 Karar Sayısı : 99-48/524-329 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 19.10.1999 Karar Türü : Rekabet İhlali
Egemak A.Ş. ve Otoyol A.Ş.'nin Otomotiv Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti'ne karşı hakim durumlarını kötüye kullandıkları ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4'üncü maddesine aykırı dikey sınırlamalar getirdikleri iddiası.
Yayımlanma Tarihi : 6.2.2001 Karar Sayısı : 00-20/201-110 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 30.5.2000 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
OPET Petrolcülük A.Ş. hisselerinin bir kısmının Enron Corporation tarafından devralınması işlemine izin verilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 31.1.2001 Karar Sayısı : 00-35/392-219 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 18.9.2000 Karar Türü : Rekabet İhlali
Ankara Akaryakıt Satıcıları Derneği, Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası ve Türkiye Akaryakıt Bayileri Petrol ve Gaz Şirketleri İşveren Sendikası'nın gerçekleştirdiği karar ve eylemlerle akaryakıt istasyonlarındaki kredi kartlı satışlarda komisyon uygulanması ve promosyonların kaldırılması yönünde faaliyetlerde bulunarak 4054 sayılı Kanunu ihlal ettikleri iddiası.